Elevers selvværd | Oestrich og Tønnesvang

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 13
  • 4254
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 20-09-2004

Eksamensopgave: Elevers selvværd | Oestrich og Tønnesvang

Eksamensopgave til psykologi om selvværd og dens betydning for eleverne set ud fra Oestrich og Tønnesvang.

Den postmoderne verden er præget af omskiftelighed, som stiller flere og større krav til udvikling af kompetencer. Dette stiller krav til den enkelte om at kunne lave hurtige skift, hvilket for nogen kan føles som en risiko, idet de skal prøve noget nyt.

Risikovilligheden kræver, at man har en tro på sig selv, uden den kan det være svært at leve op til samfundets nyeste krav.

Det postmoderne samfund er ligeledes indrettet, så forældre og børn tilbringer færre timer sammen, det gør, at lærerens rolle som signifikant voksen bliver vigtigere, idet forældrene overlader mere af opdragelse og pasning til den pædagogiske verden. Forældrene er stadig primære vejledere i børnenes liv, men lærerne vil ofte indtage en sekundær rolle i kraft af den tid, vi tilbringer sammen med eleverne, samt i kraft af den spejling eleverne laver i os.

”Alle nye bekendtskaber indvirker på udviklingen af selvopfattelsen, medens børnene opnår, opretholder og forstærker deres selvværdsfølelse.”

Børn tilbringer i dag så meget tid i forbindelse med skolen, at styrkelse af deres selvværd er lige så vigtig en opgave for skolen som styrkelse af deres viden.
Uanset hvilke børn, man skal arbejde med, har de alle et selvværd, som har indflydelse på deres lyst og evne til at lære.
Succes i livet er ikke kun boglig viden, det gælder om at opøve kompetencer, som giver indhold i livet.

Barbara Reider giver os en god grund til at styrke børns selvværd:

”Selvværd er ligeså væsentligt som en høj intelligens kvotient til påvisning af succes i skolen. Børn med en gennemsnitlig intelligens og et højt selvværd kan være ekstremt succesrige i skolen, medens de børn med en meget høj I.K. og et lavt selvværd kan opleve et frygteligt nederlag.”

”Boglig succes eller nederlag har dybere rødder i begreber omhandlende jeget, end det har i målte mentale evner.”

Problemformulering
Elever med lavt selvværd har det svært i skolen, men hvilke signaler sender de?
Hvordan kan jeg som lærer være med til at styrke mine elevers selvværd, så de både fagligt, socialt, og personligt fungerer bedre?

Indhold

Valg af emne
Problemformulering
Disponering af opgaven
Hvad er selvværd?
Valg af teoretikere
Selvværd – udvikling og opståen
Hvilke signaler sender et barn med lavt/højt selvværd?
Karakteristik af et barn med højt selvværd
Karakteristik af et barn med lavt selvværd
Hvad har indflydelse på selvværd?
Hvordan arbejder vi i praksis med børns selvværd?
Perspektivering
Litteraturliste:

Uddrag

Disponering af opgaven
Ud fra denne problemformulering vil jeg starte med at gøre rede for, hvordan Irene Henriette Oestrich og Jan Tønnesvang ser på betydningen af selvværd og definerer selvværd.

Herefter vil jeg ved at inddrage Stern, Kohut og Maslow se på selvværdets udvikling og opståen for her at se på de første leveårs vigtighed.

Til slut vil jeg analysere de begreber, der har indflydelse på børns selvværd, samt de signaler børn selv sender for at beskrive, hvordan vi i praksis kan arbejde med børns selvværd.

Hvad er selvværd?

Selvværd er den følelse, man har for det billede, man ser i spejlet, et sundt selvværd siger:

”Jeg er i orden og har værdi bare, fordi jeg er.”

Selvværd er oplevelsen af at være værdsat, som den man er og at føle, at man har ret til at være lige nøjagtig den, man er.
For den enkelte gælder det om at opbygge en identitet, hvor man tror det bedste om sig selv og sine muligheder.

Selvværdet er af afgørende betydning for indlæringsevnen, udviklingen af færdigheder og kompetencer og for, hvordan man har det psykisk.

”Lavt selvværd er undergravende for humør og selvtillid og hindrer personlig udvikling. ”
Selvværd er en personlig sag: Det er, hvad du tænker og føler i forhold til dig selv.
Oestrich ser sociale relationer, talenter, egenskaber, værdier, positive tanker og kompetencer som noget, der har betydning for selvværd. Det er fokuspunkter, man selv kan arbejde med, og det er godt at minde sig selv om, at man kan noget på disse områder.

Begrebet selvværd har altså sammenhæng med relationer til andre mennesker og udvikles derfor også gennem andres ubetingede værdsættelse af personen – ikke fordi man er god til det ene eller andet, men fordi man er den, man er... Køb adgang for at læse mere

Elevers selvværd | Oestrich og Tønnesvang

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.