Selvstændighed i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 17
  • 5891
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 05-06-2001

Eksamensopgave: Selvstændighed i madkundskab

Eksamensopgave om selvstændighed.

Der har været en stigende interesse for personlighedsudvikling i uddannelsessystemet og læringsmæssigt samler interessen sig om begrebet refleksivitet. Refleksivitet der indebærere at man hele tiden sætter læring i forhold til sig selv.

Refleksiviteten har betydning for nogle af de personlighedsmæssige kvalifikationer f.eks. selvstændighed. Idet selvstændighed er en vigtig kompetence, som vi lærer, gennem vores undervisning, kan være med til at skærpe og øge hos eleverne.

Og derfor finder jeg det vigtigt at tage med i mine overvejelser som kommende folkeskole lærer hvordan jeg vil forholde mig til selvstændighedskulturen - hvilket bringer mig til mig problemformulering.

Problemformulering
Hvad menes der med, at der skal være selvstændighed i folkeskolen og hvordan fremmer faget hjemkundskab Selvstændigheden? Er det i dag muligt at fører en hjemkundskabsundervisning og samtidig fremme den enkelte elevs selvstændighed?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 2
Metodebeskrivelse. 3
Begrebsafklaring 3
Selvstændighed i folkeskolen 3
Humanistisk didaktisk syn på lærerprocessen. 4
Samfundsvurdering, børn i dag: 5
Beskrivelse af skolen, klassen og emnevalg. 7
Skolen: 7
Klassen: 7
Valg af emne: 7
Undervisningsforløb. 7
HIIM & HIPPES relationsmodel 9
Overvejelser over praksis: 9
Undervisningens organisering: 9
Gruppedannelse 9
Vurdering/evaluering: 10
Elev- og lærerforudsætninger: 10
Rammefaktorer: 11
Mål for hjemkundskabsundervisningen 11
Beskrivelse af forløbet uge for uge. 13
Delkonklusion 14
Refleksion 15
Konklusion 15
Perspektivering 15
Litteraturliste 17

Uddrag

Metodebeskrivelse.
Igennem en begrebsafklaring af hvad jeg forstår ved selvstændighed i folkeskolen vil jeg finde selvstændighedskulturen i den humanistiske tankegang og i vores samfund i dag.

Dernæst vil jeg beskrive de fysiske rammer på praktikskolen for at danne et indtryk af selvstændigheden og dens muligheder på denne skole. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Hiim & Hippes relationsmodel gennem mit undervisningsforløb.

Til slut vil jeg komme med mit bud på selvstændigheden i folkeskolen og selvstændighedskulturens fremtid.

Selvstændighed i folkeskolen
Ser man nærmere på den stigende interesse for personlighedsudvikling i uddannelsessystemet i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, kan det være nærliggende som et karakteristisk eksempel at pege på den gennemgribende ændring af folkeskolens formålsparagraf der kom med folkeskoleloven af 1975, og som med de seneste justeringer fra 1997 bl.a. omfatter at skolen skal:

”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

Derudfra kan man konkludere, at skolen har til opgave at danne den enkelte elev til at indgå i vores samfund. Altså et menneske der kan handle frit og ansvarligt og selv tage stilling udfra egne værdiforestillinger.

For at danne eleverne har man i hjemkundskab faghæftets læseplan skrevet: Der lægges øget vægt på elevernes selvstændige planlægning, udførelse og vurdering af proces og produkt, "samt på en dybtgående behandling af områder og perspektiver, som sættes i forhold til hinanden på stadig mere komplekse måder”... Køb adgang for at læse mere

Selvstændighed i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.