Selvpsykologi og Psykologisk ilt af Jan Tønnesvang

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2243
  • PDF
  • 2010
  • 23-04-2012

Eksamensopgave: Selvpsykologi og Psykologisk ilt af Jan Tønnesvang

Eksamensopgave i psykologi.

Tema 2: Personlighed og Udvikling. Titel på opgave: ”Psykologisk ilt” og elevernes modne selv.

Problemformulering
På hvilken måde kan selvets grundkonstituenter set ud fra Jan Tønnesvangs selvpsykologi belyse og kvalificere elevernes udvikling? Hvilken rolle kan læreren spille i denne proces?

Underviserens kommentar

Eksamensopgaven er et godt eksempel på anvendelsen af Jan Tønnesvang i faget.

Indhold

1 Indledning 3
2 Problemformulering 3
3 Begrebsafklaring 3
3.1 ”Psykologisk ilt” 3
3.2 Elevernes udvikling 3
3.3 Selvets grundkonstituenter 4
3.3.1 Selvhævdelse & selvfremstilling 5
3.3.2 Idealisering & betydningsrettethed 5
3.3.3 Samhørighedsbestræbelser 5
3.3.4 Mestring & kompetenceudvikling 5
3.4 Lærerens rolle 6
4 Selv-selvobjektteorien 7
5 Kan den ”psykologiske ilt” skabes? 8
6 Konklusion 8
7 Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Hvad er vigtigst for folkeskolen at koncentrere sig om: at give eleverne en god faglig baggrund eller robuste tilværelseskompetencer? Begge dele er vigtige, mener Jan Tønnesvang: Elever skal kvalificeres til at begå sig i samfundet, men de skal også lære at begå sig i livet (Tønnesvang; 2002). Dog fastslår han, at den sidste skal ses som baggrund for den første: Det er nødvendigt for mennesket at udvikle et modent selv, hvis det skal kunne tilegne sig de faglige kompetencer, som kræves i uddannelsessystemet . Denne proces kan ikke ske af sig selv. Elevernes selvdannelse og faglige kompetenceudvikling kræver ”psykologisk ilt” fra omgivelserne. Den væsentlige pointe er, fremhæver Jan Tønnesvang, at lærerne skal selv have et modnet selv for at være i stand til at blive til livsvejleder, der kan kvalificere elever til at begå sig i samfundet og i livet. Hvordan kan en lærer tilføre elever ”psykologisk ilt” og hvorfor er det nødvendigt? Dette spørgsmål vil jeg søge at besvare i denne opgave med hjælp af Jan Tønnesvangs selv-selvobjektteori... Køb adgang for at læse mere

Selvpsykologi og Psykologisk ilt af Jan Tønnesvang

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.