Sekventiel og holistisk læsestrategi

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 2. år

Fag

Dansk 1998-loven

Karakter

Godkendt

Antal sider

9

Antal ord

2192

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Holbæk Seminarium

Produktionsår

2006

Udgivelsesdato

25-06-2006

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse: Sekventiel og holistisk læsestrategi

Denne opgave beskriver sekventiel og holistisk læsestrategier. Herefter en kort gennemgang af det sekventielle undervisningsmateriale "Nisserne i Ådal" og derefter et af det Holistiske undervisningsmateriale "Bogstaver, musik og bevægelse".

Problemformulering
På hvilken måde kan god læsepædagogik defineres? Hvad betyder dette læsesyn for vurderingen af undervisningsmateriale.

Indhold
Indledning side 2
Problemformulering side 2
Arbejdsmetode side 2
Formlen for læsning side 2
Sekventiel læsestrategi side 3
Holistisk læsestrategi side 4
Diskussion; Sekventiel eller Holistisk side 4
Nisserne i Ådal – den sekventielle metode side 5
Helle Couppé og den til dels holistiske metode side 6
Sammenfatning side 7
Litteraturliste side 8

Uddrag
Arbejdsmetoder
For at finde frem til en god læsepædagogik er det vigtigt, at teorierne bag er klargjort. Til dette har jeg valgt, at kigge på de to forskellige læsepædagogiske teorier, sekventiel og holistisk metode. Det er vigtigt, at gøre sig klart hvilke processer der finder sted under læseindlæring, men det er også vigtigt at finde ud af hvordan vi bedst stimulerer disse processer. Jeg har her valgt, at se på Lene Møllers bogsystem ”Nisserne i Ådal” samt Helle Couppés mere frie metode med rytmer og remser. Dette er altså en sekventiel metode at lære på, kontra en holistisk. Her er det selvfølgelig vigtigt, at disse undervisningsmetoder bliver vurderet i forhold til teorien om læseindlæring, for det metoden skal, er at give værktøjerne til, at nå målet for læseindlæringen... [læs mere nu]