Sekularisering | KLM eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Sekularisering | KLM eksamensopgave

Eksamensopgave om sekularisering, som giver et overblik over det omtalte emne.

Problemformulering
Hvordan så teologen Martin Luther og de to filosoffer Nietzsche og Sartre på henholdsvis frihed og sekularisering? Hvordan kommer disse begreber til udtryk i den danske folkeskole i dag?

Indhold

Luthers syn på frihed og sekularisering
Nietzsches syn på frihed og sekularisering
Sartre om menneskers frihed
Frihed og sekularisering i den danske folkeskole
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Man skal langt tilbage i tiden for at forstå grundprincipperne i frihed og sekularisering. I 1500 tallet var samfundssynet mere restriktivt og snævert. Borgerne levede i religiøse fællesskaber, som var præget af arvesyndstanken og i det hele taget pessimistiske menneskesyn. Luther står som en af hovedpersonerne for adskillelsen af det verdslige og åndelige - sekulariseringen. Samfundet udvikler sig konstant, og mange filosoffer har siden hen forholdt sig til begreberne frihed og sekularisering, deriblandt Nietzsche og Sartre. Denne konstante samfundsændring præger også nutidens folkeskoler, som i dag står overfor nye udfordringer som f.eks. et nyt og ændret dannelses ideal og en mere international og flerkulturel skole.
Derfor har jeg opstillet en problemformulering, der lyder således: Hvordan så teologen Martin Luther og de to filosoffer Nietzsche og Sartre på henholdsvis frihed og sekularisering? Hvordan kommer disse begreber til udtryk i den danske folkeskole i dag?

Luthers syn på frihed og sekularisering
Martin Luther (1483-1546) var en nøgleperson under reformationen i Europa i 1500 tallet. Han mente, det var en nødvendighed at skille det verdslige og det åndelige. Derfor indførte Luther to-regimente-læren med adskillelsen af kirke og stat, altså en del af det vi forstår som sekularisering i dag. To-regimente-læren er dannet på baggrund af bibelcitatet ”Giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er . Her mener Luther, at Biblen selv beskriver, hvordan forholdet mellem religion og politik skal være - nemlig adskilt. Man kan ifølge Luther både støtte statsmagt og være religiøs på samme tid, for ifølge ham, er der intet modstridende imellem de to ting. Han mener, at mennesket er ondt og må holdes på plads af lovens lænker . Mennesket ville ifølge Luther handle efter egen vinding, og netop derfor spiller statsmagten en vigtig rolle, da der uden lov og magt ville herske kaos... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering | KLM eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.