Bachelor om seksualundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 10319
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 11-03-2004

Bachelor om seksualundervisning

Bacheloropgave i biologi med overvejelser over forskellige måder at undervise i seksualundervisning.

Problemformulering
Hvilken rolle har seksualundervisningen for elevernes identitetsdannelse, og hvilke overvejelser skal vi som lærere gøre os for at tilgodese både de biologifaglige og psykiske aspekter?

Hvordan skal vi som lærere i seksualundervisning benytte os af forskellige metoder for at tilgodese biologifaglige og psykiske aspekter, og hvilken indflydelse har det på elevernes identitetsdannelse?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 4
Identitet 4
Dialog 4
Afgrænsning 5
Hvad er sex/seksualitet? 5
Hvad ved de unge om seksualitet, og hvad vil de høre om? 6
Hvordan ser vi på seksualiteten i dag? 7
Mediernes påvirkning 7
Hvorfor seksualundervisning i folkeskolen? 8
Piger og drenges fysiske udvikling i puberteten 9
Hvordan ser vi på identitetsdannelsen i dag? 10
Kriseteori 11
Psykosociale moratorium 12
Puberteten 12
Identitet ifølge Jan Tønnes Hansen 13
Ydre betingelser 13
Indre betingelser (jeg-stærke) 14
Livs-stærke 14
Pubertet 14
”Lukket på grund af ombygning” – mit barn er i puberteten 15
Kompetencen til at handle 15
Hvad er det der gør at seksualundervisning er svært at undervise i? 16
Distance 16
Blufærdighed 17
Tabuer 17
Usikkerhed 18
Hvad/hvordan er god seksualundervisning? 18
Den sokratiske dialogpartner 19
Undervisning i de fysiske aspekter 19
Den lyttende 20
Anonymisering 20
Brug af dialogen i seksualundervisningen 21
Seksualundervisningen set i forhold til Fælles Mål 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bøger 24
Artikler. 26
Internetadresser 26
Bilag 1 27
Bilag 2 28

Uddrag

Indledning
I dagens Danmark er der kommet meget fokus på de unges adfærd, påklædning og de signaler de udsender, og aviserne beskriver hvordan de unge ”sælger” sig selv dvs. giver seksuelle ydelser for en burger eller en mobiltelefon og om hvordan helt unge drenge begår gruppevoldtægt. (Ekstra Bladet 14. & 27. okt. 2003) Medierne fokuserer meget på at udstille de unge som sexobjekter, og på internettet og i fjernsynet bliver de unge bombarderet med porno.

Frygten er, at de unge dermed får en forskruet forestilling om hvad sex er. Hvordan kan det være at de unges adfærd har taget sådan en skæv drejning? Har det altid været sådan, eller kan noget af deres adfærd skyldes at vi, som lærere, ikke har taget vores opgave om undervisning i seksualitet alvorligt nok? Folkeskolens rolle i
forbindelsen med seksualundervisning har flere gange været til voldsom debat i medierne.

Jeg mener at vi som lærere i biologi i 7 – 10 kl. kan styrke elevernes handlekompetence og give dem en viden, som de kan bruge til at sortere i det de ser og oplever. Det er nogle af disse emner jeg vil arbejde med i opgaven.

Metode
Jeg har i mit arbejde med opgaven indsamlet en del empirisk materiale som i mine øjne kommer godt rundt om emnet. Desuden har jeg taget kontakt til Foreningen Sex og Samfund hvorfra jeg har modtaget relevant materiale. Jeg har derudover overværet en klasseundervisning i seksualundervisning som foregår i Foreningen Sex & Samfunds lokaler.

Identitet
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Jan Tønnes Hansens og Erik Homburger Eriksons teorier om identitetsdannelse, og vil supplere med Per Schultz Jørgensen som også kommer ind på indetitetsbegrebet. Jeg mener at disse teoretikere er meget relevante og godt beskrivende for mit arbejde med elevernes identitetsdannelse.

Dialog
Olga Dysthe kommer ind på begrebet dialog som jeg også har tænkt mig at beskæftige mig med, da jeg mener at dialogen er en vigtig del af seksualundervisningen. Janne Hejgaard, der er læreruddannet, har bl.a. skrevet to nye bøger om seksualundervisning, som jeg også vil benytte mig af. Derudover vil jeg også anvende artikler skrevet til Foreningen Sex & Samfunds medlemsblad, om hvilke metoder man kan benytte sig af i seksualundervisningen. Susanne Laudrup, Bjarne B. Christensen, m.fl., beskriver også hvad der kendetegner en god seksualundervisning og dem vil jeg også beskæftige mig med. Desuden vil jeg supplere med nogle af de nyeste materialer om seksualundervisning, og bruge forskellige undersøgelser som baggrund for min argumentation.

Afgrænsning
Jeg har i denne rapport tænkt mig at se seksualundervisningen ud fra et alment undervisningsperspektiv med elever af hverken anden etnisk baggrund, eller elever med en eller anden form for handikap. Desuden har jeg valgt at koncentrere mig om de psykiske aspekter da jeg synes at de er de mest spændende og udfordrende ved seksualundervisningen. Det er de psykiske forhold, som bliver underbelyst i seksualundervisningen, viser undersøgelser.

Jeg vil ikke koncentrere mig så meget om de fysiske forhold, da det er mit indtryk at det netop er de fysiske forhold som lærerne formår at undervise i. Derfor er disse ikke så interessante og relevante at komme ind på da jeg ikke synes at de er de mest spændende og udfordrende ved seksualundervisningen... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om seksualundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.