Eksamensopgave om sansningens pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 31
  • 11533
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om sansningens pædagogik

Eksamensopgave i pædagogik om sansningens pædagogik i forhold til efterskolen og den nye socialkarakter

Problemformulering

Hvorfor spiller sansningens pædagogik en særlig rolle i forhold til efterskolen og den nye socialkarakter?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Begrebsafklaring 4
Metode og introduktion 5
EFTERSKOLEN
Efterskolelovens formål 7
Historien 7
Grundtvig og Kold 7
Indførelse af eksamen 8
Obligatorisk 8. og 9. skoleår 9
Efterskolen i dag 9
Truende vækst 9
10. klasseloven 9
Efterskolens indhold 10
De musiske og de kreative fag 10
Kritikken 10
Luksusefterskoler eller pædagogiske fix 10
Fire dimensioner i lærerarbejdet på efterskolen 11
Efterskolens liv og læring 12
Det frie, det nødvendige og det kontraktfæstede rum 12
Undervisningen på efterskolen 12
Den anderledes undervisning 12
Lærerne 13
Mening i hverdagen 13
DEN NYE SOCIALKARAKTER
Kulturel frisættelse 15
Det kontraktfæstede rum 15
Læreren som kulturarbejder og relationsarbejder 16
Narcissisme og postmodernitet 17
Identitet 17
Gruppestyring 17
Narcissisme 18
Kravet om mening 18
Oplevelse og pædagogik 25
2
Sansning og oplevelse 19
Narcissistens sanserus 19
Spænding 19
Frygt er junk 19
Sammenfatning 20
SANSNINGENS PÆDAGOGIK
Sansning og intellekt 21
Den involverede sansning 21
Erkender vi kun med vores forståelse 22
Sansningen som kilde til livsmening 22
Friluftsliv og læring 22
Friluftsliv og livskvalitet 23
Multible intelligenser 23
Pædagogiske og didaktiske betragtninger 25
Didaktiske grundsyn 25
Dannelse 26
Bifrost og Steiner 27
Skolens og undervisningens formål 27
Sammenfatning og konklusion 29
Litteraturliste 31

Uddrag

Indledning:
Mit udgangspunkt for denne opgave er en læreruddannelse med musik og historie som liniefag efterfulgt af tre års virke på en musikefterskole. Som spejder og aktiv amatørmusiker har jeg en intuitiv fornemmelse af det meningsfulde i at spille musik eller være på lejrtur, ligesom jeg har en oplevelse af, at efterskoleformen har noget helt særligt at tilbyde de unge i dag. Jeg har valgt denne opgave ud fra et ønske om, at gøre disse “fornemmelser” - eller personlige erkendelser om man vil - til forståelse og indsigt, således at jeg kan formulere og begrunde mine synspunkter i den pædagogiske debat.
Jeg har valgt i denne opgave at kigge på de praktisk musiske fag i efterskolen. Denne specielle skoleform og netop disse fag tror jeg har en særlig betydning i en tid præget af kulturel frisættelse og traditionsopløsning. Sammenhængen mellem efterskoleformen, de praktisk musiske fag og det som af flere sociologer kaldes den nye socialkarakter vil jeg prøve at uddybe ved hjælp af pædagogiske og sociologiske teorier, ligesom jeg vil se på den historiske udvikling af efterskolen frem til der, hvor den er i dag, og de problematikker der i dag er aktuelle... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om sansningens pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.