Semesteropgave om det musikalske, matematiske og lyriske

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 8
  • 2185
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 23-02-2005

Undervisningsforløb: Semesteropgave om det musikalske, matematiske og lyriske

En semesteropgave i dansk med tværfaglighed i musik, dansk, matematik og sløjd, som omhandler konstruktion af diverse musik instrumenter og et relevant undervisningsforløb!

Problemformulering
Kan man ved hjælp af et tværfagligt praktisk/musisk undervisningsforløb forbedre elevernes forståelse for sammenhænge mellem det musikalske, matematiske og lyriske?

Indhold

1. Indledning – fagene
2. Problemformulering
3. Folkeskolerelevans - begrundelse for fag, herunder fælles mål og folkeskolelov
4. Undervisningsplan
5. Bygning af instrumenter
6. Problematikker i forhold til undervisningsforløbet
7. Bilag

Uddrag

Indledning:
Vi vil arbejde med et undervisningsforløb, som vi har valgt at kalde: ”Sang og Instrumenter”. Forløbet skal munde ud i en fremførelse af elevernes ”egen sang”. De skal selv konstruere instrumenterne, komponere sangen og spille efter udleverede noder. Dette lyder måske som en uoverkommelig opgave for eleverne, men ved hjælp af et tværfagligt samarbejde imellem: dansk, matematik, musik og sløjd, skulle det kunne lade sig gøre. Dansk bidrager med analyse/fortolkning af sange og digte, læsning omkring div. instrumenter og komponering af egen sangtekst. I matematik lærer eleverne at tegne instrumenterne i målestoksforhold og udarbejde en arbejdstegning. Ydermere arbejdes der med nodeværdier for at fremme elevernes forståelse for
brøker... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om det musikalske, matematiske og lyriske

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.