Sandsynligheder semesteropgave

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 1. år

Fag

Matematik

Karakter

Godkendt

Antal sider

7

Antal ord

1940

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Læreruddannelsen i Silkeborg

Produktionsår

2002

Udgivelsesdato

06-03-2004

Undervisningsforløb: Sandsynligheder semesteropgave

Semesteropgave i matematik om sandsynligheder og med et undervisningsforløb til en 6. klasse med 20 elever om emnet sandsynligheder i en temauge.

Indhold
Temadage med ”sandsynligheder” i 6. klasse med 20 elever.
Opstart
Casino-organisering
SPILLEBORDENE 1 – 4
Afslutning

Uddrag
Inden for hovedemnet ”sandsynligheder” har vi valgt at tage afsæt i en del forskellige spil,fordi ”spil” er en del af vores dagligdag (kort- og terningspil, bridge og skak, tips og lotto, osv.). Og vi har valgt at organisere spillene og opgaverne i et Casino, fordi denne undervisningsform gør emnet nærværende for eleverne.
(jævnfør Klare Mål, læseplanen: Hverdagserfaringer og de erfaringer, eleverne får i skolen
er fortsat udgangspunktet for undervisningen.)
Samtidig er det ikke bare spil som i ordets oprindelige betydning, men der er knyttet spørgsmål til hvert enkelt spil, der tydeliggør begreberne: chance / fairness / risiko / tilfældighed / sandsynlighed.
(jævnfør Klare Mål, Delmål efter 6. klassetrin: kan foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. Og Ckf’er: Eleverne kan forholde sig til sandsynligheder. Og Læseplanen: Begrebet sandsynlighed fremtræder som en første præcisering af et mere intuitivt chancebegreb.)... [læs mere nu]