Samtale og samarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 5
  • 1522
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 09-04-2004

Synopsis: Samtale og samarbejde

Om samtale og samarbejde i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilken rolle spiller læreren mht. samtale og samarbejde? Er der et magtforhold ved samtale og samarbejde? Kan dette magtforholdet overvindes gennem samtale og samarbejde? Skal dette forhold overvindes?

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 2
Folkeskoleloven om samarbejde side 2
Holger Henriksen side 2
Jürgen Habermas side 3
Pierre Bourdieu side 4
Konklusion side 5
Litteraturliste side 5

Uddrag

Indledning
Emnet samarbejde og samtale anser vi som et vigtigt område at beskæftige sig med inden for pædagogikken. I folkeskolen møder læreren samtale- og samarbejdspartnere overalt både i klasseværelset, på lærerværelset og til div. møder med f.eks. forældre og ledelse. Dette gør at vi som kommende folkeskolelærere skal have indsigt i hvordan samtale og samarbejde bedst praktiseres.
Vi har igennem praktikkerne oplevet samtale og samarbejde med svingende kvalitet. I klasseværelser hvor samtalen og samarbejdet ikke har fungeret optimalt, har vi set tegn på at lærerrollen har været meget autoritær eller omvendt. Dette kan skabe uro, og det er vores opfattelse at der hvor samtalen og samarbejdet fungere, er der større mulighed for at eleverne udvikler sig bedre erkendelses- og dannelsesmæssigt.

Der vil i opgaven blive set på hvad folkeskoleloven siger om samarbejde, og gennem Holger Henriksen, Jürgen Habermas og Pierre Bourdieu vil der blive belyst om samarbejde er mulig uden samtale. Igennem disse teoretikere vil bl.a. lærerens rolle, autoritets- og magtforhold igennem sprog i klasseværelset blive behandlet... Køb adgang for at læse mere

Samtale og samarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.