Samtale og handlekompetence | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2558
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 12-01-2003

Samtale og handlekompetence | Synopsis

Synopsis til pædagogik eksamen om samtale og handlekompetence.

Handler om lærerens møde med eleven gennem en demokratisk samtale.
Dannelsesideal er at styrke elevernes kompetencer og udvikle en alsidig handlekompetence hos eleven gennem hele dennes skolegang.

Indhold

Med samtale skal læreren møde sine elever.
Folkeskolens formål:
Grafisk beskrivelse af Handlekompetence:
Fra ideologi til praksis:
Litteraturliste:
Disposition til den mundtlige pædagogik-eksamen.

Uddrag

Læreren står med et stort ansvar i forhold til sin lærergerning. Det er lærerens opgave at støtte eleverne i deres udvikling, således at de kan danne deres egen identitet. Dette kan dog være en svær opgave, da vi også påtager os en opdragerrolle i vores praksis. Det er derfor vigtigt, at man somlærer gør sig bevidst med –hvad det er man gør og siger i sin undervisning. Eleverne står i en position, hvor deres liv bliver lagt i hænderne på deres lærere. Vi lever i et demokratisk land, og i folkeskolen lægges der vægt på, at eleverne skal være en del af demokratiet. Skolens undervisning og dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Lærerne skal derfor forstå at varetage denne opgave i samarbejde med elever og forældre. Lærerne skal være demokratiets repræsentant og arbejde herefter. Eleverne har menneskeret til ikke at lade sig indoktrinere og manipulere gennem lærerens undervisning.

-Hvad er folkeskolens opgave i forhold til at danne eleverne?
-Hvorledes kan læreren på bedste vis involvere eleverne i egen dannelsesproces?
-Hvorfor er det vigtigt, at vi opdrager eleverne til demokrati og handlekompetence?
-Hvilken pædagogiske teorier kan give læreren støtte i en undervisningspraksis baseret på
demokratiske værdier?... Køb adgang for at læse mere

Samtale og handlekompetence | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.