Sammenspil og teori | Undervisningsforløb i musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 21
  • 5041
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2006
  • 27-12-2007

Eksamensopgave: Sammenspil og teori | Undervisningsforløb i musik

Eksamensopgave i musik om sammenspil teori samt undervisningsforløb i musik.

Problemformulering
Hvordan kan sammenspil i musikfaget bidrage til opfyldelse af folkeskolens overordnede mål og intentioner, og hvilke arbejdsmetoder/redskaber kan musiklæreren benytte for at gennemføre undervisningen i sammenspil?

Underspørgsmål:

• Er det muligt at opfylde fællesmål med det antal timer, der er til rådighed?
• Hvilke muligheder for personlig udvikling ligger der i disciplinen?
• Hvordan kan man, som musiklærer, tilrettelægge en god undervisning i sammenspil og hvor stor en rolle spiller rammefaktorerne?

Indhold

Indledning S. 2
Problemformulering S. 2
Sammenspil og den sociale forståelse S. 2
Musik som hovedfag S. 3
Undervisningstimetal S. 4
Fællesmål S. 5
Rammefaktorer S. 6
Melodi S. 6
Progression S. 7
Hvad spiller instrumenterne S. 7
Hvad er svinehyrden god til, og hvad skal der arbejdes videre med efter svinehyrden?S. 7
Videoklip og Finale Notepad S. 8
Node 1 S. 9
Node 2 S. 10
Undervisningsforløb S. 11
Undervisningsforløb S. 12
Undervisningsforløb S. 13
Undervisningsforløb S. 14
Undervisningsforløb S. 15
Hvilket dannelsessyn S. 15
De mange intelligenser S. 16
Maslows behovspyramide S. 17
Konklusion S. 18
Konklusion S. 19
Konklusion S. 20
Litteraturliste S. 21

Uddrag

Indledning
Musik er mange steder ikke et særligt prioriteret fag i forhold til f.eks. matematik og dansk. Et tydeligt tegn på dette, ses i fagfordelingen. De fleste skoler har kun to timer om ugen på skemaet, og mange vil påstå, at lokalerne ofte er af ringe kvalitet. Er det en selvfølge at tingene skal være sådan, eller kan vi blive bedre til, at argumenterer for vores fags legitimitet? Vi vil her komme med vores syn på, hvorfor musik er så vigtigt og hvilke unikke kvaliteter musisk udfoldelse bibringer.

Sammenspil og den sociale forståelse
Musikken indeholder regler og principper, der skal overholdes, hvilket også er gældende med fx dansk og matematik, men forskellen ligger her i, at sammenspil kræver, at alle overholder reglerne på samme tid for at kunne opnå det ønskede mål. Den sociale kompetence opstår når eleverne indser og forstår dette.
Når musikken spiller er det ikke et spørgsmål om, hvem der kommer først eller hvem, der springer højst. Sammenspil er en samhørighed, hvor musikkens dele skal samles i en balance for at, der kan opnås et mål. Er der nogen der ikke kan følge med, er man nød til at sætte tempoet ned indtil alle er med, hvorefter man trinvist kan sætte det op igen. I det øjeblik eleverne sætter tempoet ned, er dette en accept at hinandens grænser, og nødvendigheden af at give rum og tid for, at alle kan være med i bestræbelserne på at opnå det ønskede mål... Køb adgang for at læse mere

Sammenspil og teori | Undervisningsforløb i musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.