Boogie Kaj | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 5
  • 1834
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2005
  • 13-01-2006

Synopsis: Boogie Kaj | Læremiddelanalyse

Synopsis i musik om sammenspil og bevægelse i folkeskolens musikundervisning, med udgangspunkt i en analyse af Tommy Hovgård Nielsens ”Boogie Kaj – og andre sange for klassens band”.

Problemformulering
Jeg vil i mit oplæg sammenholde Tommys overvejelser og argumenter for materialets metoder og tilgange til sammenspils- og bevægelsesdisciplinen med egne erfaringer og overvejelser, samt placere dette i forhold til målene beskrevet i faghæftet ”fælles mål” for musikfaget. Derefter vil jeg inddrage væsentlige musikpædagogiske og didaktiske teorier, der kan belyse hvilke læringsmæssige effekter sammenspil og bevægelse har på børn og unge.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Kort om materialet
Tommys egne tanker omkring undervisningsmaterialet:
Egen erfaring og overvejelse
Zoltán Kodály (1882 – 1967)
Carl Orff (1895 – 1982)
Bernhard Christensen (1906 – 2004)
Spørgsmål til diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Tommy Hovgård Nielsens (fra nu af Tommy) undervisningsmateriale: ”Boogie Kaj – og andre sange for klassens band” (fra nu af Boogie Kaj), som jeg selv har haft fornøjelsen af at undervise ud fra i den individuelle praktik på 3. årgang. Som udgangspunkt har sammenspil i musik altid været min foretrukne disciplin, dengang jeg selv gik i folkeskole, så da jeg blev præsenteret for materialet; Boogie Kaj, vidste jeg med det samme at det skulle være det materiale jeg ville ud og afprøve i min praktik.

Tommys egne tanker omkring undervisningsmaterialet:
I afsnittet om ”metodisk baggrundsstof”, giver Tommy en meget præcis og klar argumentation for målet med at lave sammenspil med børn. Han lægger særlig vægt på elevernes glæde ved at spille sammen, og på de redskaber de derved erhverver sig til at handle i forskellige musikalske sammenhænge. Udover de redskaber til at agere i den musikalske verden, pointerer han også, at musisk udøvelse udvikler børn på et personligt plan, og udvikler deres puls-, rytme- og ...

---

Egen erfaring og overvejelse
I indledningen anbefaler Tommy, at man gennemgår hele det forberedende materiale, inden man går i gang med sammenspilsdelen. For mit vedkommende havde jeg ikke mulighed for dette i den korte praktikperiode på 7 uger, så derfor var jeg nødsaget til at plukke i materialet og springe dele over. Man kan sige, at jeg valgte ikke at følge Boogie Kaj slavisk, men brugte den som... Køb adgang for at læse mere

Boogie Kaj | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.