Lærerfaglig analyse af digte

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Dansk 4. - 10. klassetrin
 • Godkendt
 • 9
 • 3599
 • PDF
 • 16-06-2010

Studieprodukt: Lærerfaglig analyse af digte

Sammenlignende analyse og fortolkning af 3 digte, "Til Min Moder" (H.C. Andersen), "Til Mine Forældre" (Gustaf Munch-Petersen) og "Til Mine Forældre" (Carsten René Nielsen)

Det er en lærerfaglig analyse (lavet på lærerseminariet) af de 3 digte, hvor der bliver gået i dybden med dem alle 3, og hvor der også er sammenligning af dem. Derudover er der inkluderet forskellige litteraturkritiske måder, at læse teksterne på, og hvor jeg begrunder mine egne valg ligeså.

Uddrag

H.C. Andersen – Til Min Moder

Kært barn, har mange navne, og det samme har H.C. Andersens værker, hvis man vil gøre sig klog på, at placere dem i den danske litteraturhistorie. Sjældent spænder en digter så bredt, men omvendt er det heller ikke forkert at hævde, at netop dette var en af hans absolut største forcer. Han var seriøs, ironisk, tvetydig og nogle gange også sørgmodig, kort sagt, en alsidig forfatter, der retfærdigvis er blevet en af Danmarks største forfattere. Med digtet, ”Til Min Moder” fra 1823, er det den seriøse og følelsesbetonede Hans Christian, der på fornemmeste vis, formår at drage læseren med ind, i et hudløst ærligt digt, om de tanker og følelser han nærer for sin moder. Interessant er det, at digtet er skrevet i en tid, hvor Andersens liv for alvor blev sat på prøve, med en række nederlag til følge.

---

Carsten René Nielsen – Til Mine Forældre
Hvor Gustaf Munch-Petersens digt var en beretning, om hvordan han gerne ville leve sit liv, drejer Carsten Nielsen tematikken heri, og gør forældrene til de skyldige mennesker, der aldrig gav dem den omsorg og kærlighed, som han havde brug for. Det er en kritik af opdragelsen, hvor han synes ...

---

Lærerfaglige overvejelser
Alle 3 digte, synes jeg med rette kan anvendes i folkeskolens ældste klasser. De bærer ikke præg af et ældre sprog, der fx kunne gøre det vanskeligt at forstå sammenhængen og budskabet i teksterne, men de er alle tekstnære og forståelige. Derudover er der meget der kan siges om digtene, både biografisk og ideologikritisk som jeg selv belyste, men såmænd også når vi snakker receptionsæstetisk. Her kommer lektor og cand.pæd. Birthe Sørensen ind i billedet; hun mener nemlig at eleven skal gå i dialog med teksten, og finde ud af hvad teksten har eleven at byde på. Det er, som metoden også hedder, en æstetisk tilgang til læsningen, hvor elevens sanser, tanker og... Køb adgang for at læse mere

Lærerfaglig analyse af digte

[1]
Bedømmelser
 • 15-08-2012
  Skrevet af Meritstuderende på 2. år
  Jeg savner en indledning der beskriver opgavens formål. Det sammen gør sig gældende i opgaven; der savnes opdeling i de enkelte afsnit.