Bacheloropgave om evalueringskulturen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 10767
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 22-04-2007

Bacheloropgave om evalueringskulturen

Bacheloropgave i samfundsfag om sammenhængen mellem negativ social arv og evalueringskulturen i den danske folkeskole.

Opgaven bygger på PISA-undersøgelsen fra 2000.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 4
3. Metodeafsnit 5
4. Begrebsafklaring 6
4.1 Begrebsanvendelse 6
5. Eksemplificeringer i opgaven – case 7
6. Negativ Social Arv 8
6.1 Hvor udbredt er den negative sociale arv: SFI's forskningsprogram 8
6.2 Hvor udbredt er den negative sociale arv: Andre undersøgelser 8
6.3 Social arv - deterministisk eller voluntaristisk? 9
6.3.1 Individets handlinger 9
6.3.2 Habitus 9
6.3.3 Kapital 9
6.3.4 Symbolsk vold 9
6.3.5 Reproduktion gennem uddannelsessystemet 10
6.3.6 Diskussion af individets handlemuligheder 10
6.3.7 Annes handlemuligheder (Casen) 10
6.4 Senmodernitetens betydninger for individet 11
6.4.1 Aktør-struktur 11
6.4.2 Individualisering og selvidentitet 11
6.4.3 livsudfoldelsesmuligheder 11
6.4.4 Annes handlemuligheder (Casen) 12
6.5 To forskellige syn på individets handlemuligheder 12
7. Skolens betydning for den sociale arv 14
7.1 Lærer-elev relation gør en forskel for elever med negativ social arv i bagagen 14
7.2 Sproget i skolen 15
7.2.1 Sprogkoder 15
7.2.2 Synlige og usynlige pædagogikker 15
7.3 Sprogets betydning for Annes muligheder (casen) 15
8. Evaluering, evalueringskultur og negativ social arv 17
8.1 Evaluering er tæt forbundet med sproget og de sociale relationer 17
8.2 To forskellige tilgange til evaluering 17
8.3 Kompromiser og samarbejde mellem de to evalueringsopfattelser 18
9. Udvikling af en evalueringskultur 19
9.1 Begrebet evalueringskultur 19
9.2 Hvorfor skal vi have en evalueringskultur? 19
10. Kendetegn ved en god evalueringskultur 19
10.1 En evalueringskultur der arbejder med mål og delmål 19
10.2 Hvordan har Anne det med evaluering (Case) 20
11. Samfundsfag som prøvefag 21
12. Bidrag til en lighedsskabende evalueringsdidaktik og et arbejdsredskab 22
12.1 Lighedsopfattelser 22
12.2 Et arbejdsredskab til min kommende evalueringspraksis. 22
13. Konklusion 24
Mit videre arbejde med evaluering og social arv 25
14. Litteraturliste 26

Uddrag

Problemformulering:
Hvor gode er vi i Danmark til at bryde den negative sociale arv? Hvorfor kan det se ud som om, vi i Danmark, trods en veludbygget velfærdsstat, ikke er så gode til at bryde den negative sociale arv, som de er i andre nordiske lande? Hvilken rolle spiller folkeskolen i forhold til at hjælpe elever til at bryde den negative sociale arv? Helt konkret hvad betyder den evalueringskultur, der er på skolerne og i klasserummet i forhold til mulighederne for at bryde den negative sociale arv. Kunne det være ønskeligt i stedet at forsøge at fremme en anden evalueringskultur? Jeg undrer mig over, hvorfor der ikke har været fokus på social arv set i lyset af, hvad der sker i klasserummet og på den enkelte skole. Det er derfor min ambition, at opgaven skal give mig svar i forhold til min egen brug af evaluering i min kommende lærergerning og mit bidrag til evalueringskulturen på den skole, hvor jeg kommer til at have mit virke.
Jeg vil, undersøge om der findes en sammenhæng mellem evalueringskulturen i folkeskolen og negativ social arv. Jeg vil i forlængelse heraf undersøge, hvilke muligheder jeg har for at udvikle en evalueringskultur i samfundsfag, der forholder sig til problematikken omkring negativ social arv... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om evalueringskulturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.