9. klasse i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 25
  • 11448
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: 9. klasse i samfundsfag

Samfundsfag og demokrati i 9. klasse

Indhold

Indledning s.1
Samfundssyn s.1
Ved Thomas Ziehe – Tysk Professor i sociologi.
Og Anthony Giddens – Engelsk Sociolog og forfatter.
Menneskesyn s.2
Ved Erik Homburger Erikson – Professor i udviklingspsykologi.
Og Thomas Ziehe
Dannelsessyn: s.4
Ved Wolfgang Klafki – Tysk didaktiker og professor
Læringssyn s.6
Ved Lars Qvortrup – professor i humanistisk informatik, læring og multimedier.
Knud Illeris - Professor på institut for uddannelsesforskning på Roskilde universitetscenter.
Og Olga Dysthe – professor i pædagogik.
Modstand mod læring s.8
Ved Knud Illeris
Og Thomas Ziehe
Kort inddrage Greg Bateson
Den didaktiske relationsmodel s.10
Ved Hilde Hiim og Else Hippe – uunderviser begge i pædagogik på det fagpædagogiske
institut
ved Høgskolen i Akershus
Rammefaktorer
Skolen s.10
Praktiklærerne s.10
Eleverne og klassen s.11
Mål s.11
Læringsforudsætninger
Elevernes s.11
Mine s.12
Indhold .s.13
Mål s.13
Arbejdsmåder s.14
Undervisningsplan i skemaform s.15
Evaluering s.21
Bilag 1 S.23
Bilag 2 S.24
Litteraturliste s. 25

Uddrag

Indledning og afgrænsning:

I den frie praktik på andet år oplevede jeg i en 10. klasse, at det var meget svært for mig at undervise efter mine intentioner. Jeg skulle gennemføre et forløb om digte i danskundervisningen. Jeg havde valgt nogle kærlighedsdigte, vi bl.a. skulle beskæftige os med, for jeg var sikker på, at det ville fange elevernes interesse netop på dette alderstrin og føre til, at vi kunne få en god dialog i gang omkring emnet kærlighed på alle niveauer - i samfundet, hos eleverne, i digtene osv.
Jeg mærkede, at emnet splittede eleverne. Det var specielt svært at fange én gruppe af eleverne – de var stået af og havde skruet en negativ attitude på, næsten inden vi var begyndt, selvom jeg selv var meget engageret i at få dem med. De stillede mig en masse spørgsmål om, hvorfor vi skulle beskæftige os med disse digte, hvad de overhovedet kunne bruge dem til osv. Jeg prøvede naturligvis at svare, så godt jeg kunne. Andre var godt nok optagede af temaet kærlighed, men egentlig udelukkende den kærlighed, de selv havde oplevet eller set på film. Det var svært at få rettet fokus mod de personer og det kærlighedsudtryk, som digtene repræsenterede og derudfra skabe en dialog. I denne praktik var det første gang, jeg underviste de ældre elever i skolen. Jeg kendte ikke nok til, hvad der rører sig eleverne imellem, i deres hoveder og i forhold til relationen lærer/ elev. Derfor valgte jeg, at min opgave i pædagogik og psykologi skulle handle om læring og modstand - afgrænset til mest at omhandle de ældre klassetrin. Mange af de erfaringer og den viden jeg fik i denne praktik og fra opgaveskrivningen i pæd./psyk., har jeg bestemt kunne bruge i den lange praktikperiode, jeg lige har afsluttet på Toftehøjskolen, hvor jeg underviste en 9. klasse i samfundsfag. Det er undervisningserfaringer fra denne praktikperiode, koncentreret om niende klasse, som jeg netop gerne vil tage udgangspunkt i i denne opgave. Jeg forsøgte i praktikken hovedsagelig at skabe en dialogbaseret undervisning med eleverne som aktive deltagere, hvilket samfundsfag som dannelsesfag lægger meget op til. Jeg vil starte med at beskrive de tanker og teorier, der ligger til grund for denne undervisning og for mit virke som lærer og derefter komme ind på selve praktikken.

---

Rammefaktorer:
Skolen:
X skolen ligger i Ølstykke og har 50 lærere og ca. 500 elever. Skolen ligger i den nye del af Ølstykke og børnene kommer næsten alle sammen fra det omkringliggende parcelhuskvarter.
Der var stort set ingen børn med anden etnisk baggrund på skolen. Umiddelbart virkede det som om, kommunen havde mange ressourcer, for der blev brugt mange penge på udvidelse af lokaler, flexrum, og udearealerne og gangene på skolen var udsmykket med flotte billeder, sofaarrangementer og kunst. Derimod havde skolen alt for få computere. 9. klasse havde ikke adgang til computere under deres projektopgave og det var umuligt for mig at reservere dem, der trods alt var i den periode, jeg var på skolen. Materialerne på skolen var meget forældede. Jeg kunne genkende mange af dem fra min egen folkeskoletid, hvilket måske siger lidt om udviklingen på stedet. Det var frit for mig at kopiere alt det, jeg ville og der var også adgang til en lærercomputer, som jeg fik koden til.
Der var mange ældre lærere ansat og forslag om fornyelse fra ledelsen var ikke velset. Den nye... Køb adgang for at læse mere

9. klasse i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.