Frikorps Danmark og historiebevidstheden | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 14
  • 4525
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2007
  • 24-07-2007

Eksamensopgave: Frikorps Danmark og historiebevidstheden | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i historie om frikorps Danmark.

Problemformulering
Hvem var disse frivillige og hvordan så regeringen og befolkningen på dem, under og efter krigen?

Hvorledes kan vi bedst belyse dette emne for at udvikle elevernes historiebevidsthed?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Afgrænsning
Samarbejdspolitikken eller forhandlingspolitikken
Danskernes syn på det tyske samfund
1 Danskernes syn på nazisme
Frikorps Danmark
2 Hvorfor meldte de frivillige sig
3 Hvem var de frivillige der meldte sig
4 Hvad skete der bagefter
Regeringens syn på de frivillige
Befolkningens syn på de frivillige
Retsopgøret
Fællesmål
Undervisningsforløb
Didaktiske overvejelser
Evaluering
Historiebevidsthed
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I vores opgave, vil vi arbejde omkring forskellige aspekter ved emnet frikorps Danmark, under og efter 2. Verdenskrig. Derudover vil vi lægge vægt på historiebevidstheden og hvordan vi, som kommende lærere, vil formå at udvikle denne hos eleverne, ved vores valgte emne, omkring frikorps Danmark. Endvidere vil vi beskrive vores didaktiske overvejelser, ud fra vores undervisningsforløb omkring emnet frikorps Danmark, samt kort komme ind på, hvorledes vi kan evaluere på emnet, således at vi formår at opnå en kvalitets undervisning, der udvikler elevernes færdigheder. Opgaven skulle gerne give en mulig forståelse for, hvorfor de frivillige meldte sig. I vores generation er vi meget hurtige til at dømme folk, frem for at prøve at sætte os ind i, hvorfor de mon handlede som de gjorde, ud fra bestemte situationer.

Afgrænsning:
I vores opgave, vil vi kun komme kort ind på evaluering, historiebevidsthed, samt didaktiske overvejelser, omkring vores undervisningsforløb. Disse områder, vil vi dog komme nærmere ind på under selve eksamenen. Vi har valgt, i selve opgaven, at fokusere mere på det rent faglige, som vi også vil uddybe mere til eksamen.

Samarbejdspolitikken eller forhandlingspolitikken:
Danmark havde inden d. 9. April 1940 været neutral. Efter 1. Verdenskrig havde Danmark lavet en kraftigt nedrustning af militæret, som gjorde, at Danmark d. 9. April, kun havde 15.000 soldater i forsvaret (Kirchhoff, Hans, 1985, s14), hvoraf ca. 7.500 af dem, var nye rekrutter.(Jensen, Grethe og Scocozza, Benito, 2004, s 321).
Den økonomiske krise i 1930'erne, havde også en indvirkningen på Danmarks militær situation, da der ikke var penge til at forbedre militæret (Kirchhoff, Hans, 1985, s 14).

---

Undervisningsforløb:
2 timer pr. uge i 16 uger. Eleverne skal lave en tidslinie samlet på klassen, hvorefter de skal lave et oplæg/fremlæggelse af et af emnerne i grupper på 2-3 personer. Efter forløbet vil der også være en debat om hvorledes man ville have handlet i dag og elevernes holdning til det hele dengang... Køb adgang for at læse mere

Frikorps Danmark og historiebevidstheden | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.