Lærer og pædagog samarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 4674
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 09-04-2004

Semesteropgave: Lærer og pædagog samarbejde

Semesteropgave om samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Opgaven retter fokus på lærer-pædagog samarbejde i folkeskolen. Opgaven er baseret på praktikerfaringer.

Problemformulering
Med udgangspunkt i Fokuspunkt 5 i ”Folkeskolen 2000” og projekt ”Indskoling 2000” fra Filstedvejens Skole, vil vi prøve at belyse, hvilke overvejelser der er vigtige i forbindelse med lærer/pædagog samarbejde.

Vi vil beskæftige os med emnet på to planer:

1. Målet og hensigten med F2000 - hvilken vision ligger der bag?

2. Filstedvejens Skoles bud på et muligt samarbejde.

Visionen kan tolkes på forskellige måder, og det er derfor interessant at undersøge, hvordan virkeligheden ser ud. Er der sammenhæng mellem det, der besluttes på højt plan og det, som udmønter sig ” i marken ”?

Indhold

Titelblad side 3
Problemformulering side 3
Udviklingsprojektet F2000 (Fokuspunkt 5) side 4
Projekt ” Indskoling 2000 ” fra Filstedvejens Skole side 5
Konklusion side 6
Litteraturliste side 8
Bilag vedlagt 4 stk.

Uddrag

Udviklingsprojekt F2000 (Fokuspunkt 5)
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er en del af F2000, et udviklingsprojekt sat i gang af Undervisningsministeriet(UV), Kommunernes Landsforening (KL), Danmarks lærerforening (DL).
Fokuspunkt 5 i F2000, ”En god start – det fælles grundlag”, handler om lærer/pædagogsamarbejde. Visionen går ud på at skabe et udvidet samarbejde mellem førskoleinstitutioner, SFO og skole for at skabe større kvalitetsudvikling af indhold og sammenhæng i børnenes hverdag samt at gøre nytte af medarbejdergruppernes forskellige uddannelsesmæssige kompetencer.

Hensigten bag visionen er:
”…………….. at undersøge mulighederne for at skabe helhed, sammenhæng og kontinuitet i de pædagogiske målsætninger for arbejdet med børnene på årgangene i og omkring skolestarten, hvor indhold, arbejds- og aktivitetsformer tilrettelægges med det enkelte barn i centrum og med udvikling, omsorg og læring, som integrerede værdier.”
(citat fra Fokuspunkt 5)

Skolernes opgave er gået fra kun at være det undervisningsmæssige til også at omfatte opdragelsesmæssige opgaver og fritidsaktiviteter. Nogle børn er ligeså meget i SFO`en som i skolen. Ideen med at skabe en helhed bunder i, at man vil finde ud af, om en fælles målsætning for undervisnings- og fritidsopgaven kan skabe bedre lærings- og udviklingsmuligheder for børnene... Køb adgang for at læse mere

Lærer og pædagog samarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.