Bacheloropgave om samarbejde og medansvar

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 8218
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2006
  • 12-09-2006

Bacheloropgave om samarbejde og medansvar

Bacheloropgave i idræt om samarbejde/medansvar og fællesskab i idrætstimerne.

Problemformulering
Jeg ønsker at undersøge hvordan man som kommende idrætslærer med fokus på samarbejde / medansvar og fællesskab i idrætstimerne, kan skabe motivation hos den enkelte elev til videre arbejde med fysisk udfoldelse.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Formål 3
Metode 3
Stigende inaktivitet – en trussel mod sundheden? 3
Samfundet og kroppen 5
Samfundet 6
Kommunikation 6
Kommunikationens form 8
Fællesskab / medansvar 9
Elevkriterier for fællesskab / medansvar 11
Didaktisk indsigt 11
Selvopfattelse 12
Selvforvaltning 12
Lærerkriterier for fællesskab / medansvar 12
Miljø 13
Fagdidaktiske overvejelser 14
Undervisningens mål (intentioner) 15
Undervisningens og læringens organisations- og gennemførselsformer (metoder) 15
Motivation og motiver 16
Idrætsfaget 18
Fagets legitimering 19
Lovstof – Fælles mål 19
Forskningsprojekter 20
Opsummering 20
Konklusion 21
Perspektivering 22
Litteraturliste 23
Bilag

Uddrag

Formål
Formålet med denne opgave er at skabe et overblik over noget af den litteratur og de teorier, der findes omkring dette emne. Ud fra dette ønsker jeg at udvælge relevante argumenter og undersøgelser, der kan etablere en teoretisk basis, som kan pege på mulige løsningsforslag og perspektiveringer. Løsningsforslag og perspektiveringer som jeg kan bruge i folkeskolen, både i idrætsundervisningen og de andre fag, samt i planlægningen af lektionerne.

Metode
Indledende skal det slås fast er der er en samfunds-, dannelses- og teorimæssig vigtighed i at skrive en opgave om emnet. Dette gøres ved at inddrage forskellige gruppers mening om emnet. Derefter vil der blive lagt vægt på at beskrive nødvendigheden i at inddrage emnet i folkeskolens idrætsundervisning. I Idrætsundervisningen deltager både lærer(e) og elever; derfor er det nødvendigt at klarlægge elev- og lærerkriterier i forhold til medansvars- og fællesskabsfølelse. Før der kommer en specifik beskrivelse af enkelte idrætsområder, vil der være en mere generel introduktion til nogle situationer, hvori medansvaret og fællesskabet er vigtige faktorer. Til sidst vil der blive opsummeret og konkluderet.

Stigende inaktivitet – en trussel mod sundheden?
”Hellere fed og vågen end slank og doven!”
I min søgen efter litteratur med fokus på det stigende antal overvægtige børn, stødte jeg på en internetside6 med denne overskrift. I artiklen var der henvisninger til store internationale undersøgelser, der alle viste, at fysisk inaktivitet var en trussel mod den fremtidige folkesundhed. Min næste tanke var om tilstandene med den øgede polarisering mellem aktive og inaktive børn, i skolealderen, skulle være de samme her i Danmark/Skandinavien, og i så fald hvilke konsekvenser det medfører, i forhold til samfundet, uddannelse og folkesundheden.
At det er vigtigt, at børn er fysisk aktive kan dokumenteres af fysioterapien, psykologien, den... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om samarbejde og medansvar

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.