Skoleparathed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 2517
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 26-01-2012

Skoleparathed

Om et barn er skoleparat.

Problemformulering
Ud fra hvilke kriterier kan vi som kommende folkeskolelærere vurdere hvorvidt et barn er skoleparat? Og hvordan spiller sådanne kriterier sammen med udvalgte CKF'ere for indskolingen.

Indhold

Problemstilling 2
Problemformulering 2
Samarbejde i forhold til indskolingen 3
- Hvad er det at være skoleparat? 3
- Hvordan stemmer dette overens med CKF'erne? 4
- Hvem har ansvaret for, at børn bliver parate til skolen og hvordan opnås dette? 4
- Hvordan kan det lade sig gøre at vurdere om barnet er skoleparat? 5
- Jens (case) 6
- Hvad kan der gøres i forhold til Jens i den nuværende situation? 6
Konklusion 8
Bilag

Uddrag

Problemstilling
I de seneste år, har der været meget fokus på skoleparathed. Man har forsøgt at gøre overgangen fra børnehave til børnehaveklasse/skole blidere, for at undgå frustrerede elever og lærere. Der har været
forsøg på at indføre mere læring i børnehaven og mere leg i børnehaveklassen. Nu er man begyndt på at holde de børn tilbage, som man er væsentlig i tvivl om ville kunne klare omvæltningen fra den ene institution til den anden. Der er blevet sat mere fokus på nødvendigheden af skoleforberedende samtaler i mellem forældre, pædagoger og lærere. Men hvad vil det sige at være skoleparat? Og hvordan opnås dette? Hvordan vurderes skoleparathed? Hvilke tiltag bør man overveje i forhold til de børn, der allerede er kommet for tidligt i skole?... Køb adgang for at læse mere

Skoleparathed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.