SSP Samarbejde – hvad er det?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 1921
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2003
  • 22-02-2005

Synopsis: SSP Samarbejde – hvad er det?

Synopsis om SSP-samarbejde.

Problemformulering
Ud fra en lovmæssig sammenhæng, ønsker jeg at belyse hvilke forpligtelser der ligger for skole, socialforvaltningen og politiet, for en kriminalpræventive indsats. og undersøge målsætningen for de forskellige instanser vedrørende SSP.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
SSP - Historien 3
SSP - Samarbejdet 3
Lovgivningen 4
Skole 4
Socialforvaltningen 5
Politi 5
SSP-Danmarkskort 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7
Bilag 1, De tre indsatser

Uddrag

Indledning:
Der har siden skolens oprindelse været debat om, hvordan skolen bedst varetager samfundets interesser, debatten har været en nogenlunde enighed om, at skolen skal sikre samfundet nyttige borgere. Folkeskolen er tit det sted, hvor de første tendenser til en skæv vej viser sig, og en tidlig indsat her, er hensigtsmæssig for at mindske risikoen for en senere kriminel løbebane. Det er afgørende at der er ”nogen” der tager initiativ.
I 1971 opstod tanken som SSP - samarbejde, det er et samarbejdet mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet, jeg har valgt at se nærmere på hvad SSP-samarbejdet består af. Men for at kunne forstå de forskellige indsatser har jeg udformet en begrebsafklaring, bilag 1, så jeg kan få de forskellige begreber afklaret. Jeg vil se på lovgivningen på området og hvad bruger vi SSP til, hvordan er det bygget op, hvordan hænger det sammen. Kan det måles og hvem står for det? Hvilken forvaltning høre SSP under, kan det have en indflydelse……... Køb adgang for at læse mere

SSP Samarbejde – hvad er det?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.