Praktikopgave om storyline

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 17
  • 5104
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2002
  • 01-11-2004

Praktikopgave om storyline

Praktikopgave om SMTTE-evaluering over et konstruktivistisk storylineforløb.

Denne opgave skal ses som en sammenskrivning af de erfaringer vi har tilegnet os under fire ugers praktik. Vi har, i opgaven, både skrevet om det alment didaktiske aspekt og set på undervisningen med en psykologisk vinkel.

Vi sammenfatter og evaluerer her det storyline forløb, og de konstruktivistiske overvejelser vi havde undervejs. Nogle ting gik glimrende i vores praktik andre
ting gik mindre pragtfuldt, men det er lykkedes, at drage nyttige psykologiske teorier og teser i brug om, hvorfor det gik sådan og hvad vi kunne have gjort anderledes.

Indhold

Indledning 2
Opgavens opbygning 2
Sammenhæng AD 3
Sammenhæng Psykologi 4
Mål AD 6
Mål Psykologi 7
Tegn AD 8
Tegn Psykologi 8
Tiltag AD 11
Tiltag Psykologi 12
Evaluering AD 13
Evaluering Psykologi 14
Konklusion 15
Litteratur 16

Uddrag

Opgavens opbygning
Vi har, i vores opgave, søgt at strukturere vores materiale så vi bedst muligt sørger for et overblik over det alment didaktiske, det psykologiske og samtidig prøver at forholde os kritisk og selvkritisk til processen og produktet. Til dette formål har vi brugt en gennemprøvet model for procesorienteret værdisætning og vurdering.

Modellen hedder SMTTE – modellen er udviklet ved Pedagogisk Senter i Kristiansand. Vi vil forsøge at integrere det psykologiske aspekt med det alment didaktiske ved hele tiden at sammenstille dem gennem modellen.

Modellen er en procesorienteret evalueringsform, der løbende vurderer og gennemarbejder et forløb, med henblik på videreudvikling af praksis.

Sammenhæng AD
Vi er fire studerende med vidt forskellig baggrund, og vi har ikke nødvendigvis de samme holdninger til undervisning, og det har vist sig i mange situationer, at vores lærerstil er meget forskelligartet. Vi er alle på 2. årgang, hvilket gør, at vores pædagogiske begrebsapparat er væsentligt større end vores pædagogiske erfaringer. Vi synes, vi er ret ambitiøse, både på egne men også på børnenes vegne.

Vi valgte et storylineforløb, fordi det på flere områder går i spænd med vores intentioner om et forløb, hvor eleverne involveres i hvilke emner, der arbejdes med og, hvor fortællingen er den bærende kraft. Storylinen er som en fortælling med et naturligt og logisk udviklende forløb og med en række knudepunkter. Det er den røde tråd, som styrer undervisningsforløbet gennem emnets hovedfaser og danner rammen for en række undervisningsaktiviteter. Den hjælper såvel lærer som børn med at bevare overblikket og giver lærerne mulighed for at tilføje faglige elementer.

Valget af storylinepædagogikken var vigtigt for os, da vi alle havde et ønske om at fuldføre et forløb med en konstruktivistisk tilgang. Det var vores synspunkt, at vi med denne pædagogik tjente børnene bedst. Det er bl.a. skolens opgave at gøre børnene aktive og mobile i deres vidensopsamling, -bearbejdning og -formidling. Skolen skal også lære dem at bruge de nødvendige værktøjer til denne proces. Læring er en proces, og alle børn skal lære at være aktive deltagere i deres egen læringsproces. Storyline-metoden er én af mulighederne. Vi er opmærksomme på, at konstruktivismen og dermed storylinepædagogikken p.t. betragtes som den rigtige måde at gribe undervisning an... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om storyline

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.