Elevtekst analyse | Dreng fra 4. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1812
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2010
  • 01-08-2010

Analyse af elevtekst: Elevtekst analyse | Dreng fra 4. klasse

Semesteropgave i dansk med analyse af elevtekst "Søren Skildpadde".

Jeg vil i nedenstående opgave analysere, fortolke og vurdere en elevtekst skrevet af en dreng fra 4.klasse med dansk som modersmål. Jeg vil tage udgangspunkt i den ”omvendte pyramide”.

Teksten er taget fra ”bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet” af Jørgen Grosbøll og Jesper Zimmer Wrang.

Uddrag

Teksten er skrevet som en lille mini historie på ni linjer med meget få punktummer og slet ingen kommaer. Hvis man kigger på sætningskonstruktionen vil man hurtig kunne konstatere at der er mange hovedsætninger. Det vil sige små korte sætninger med subjekt-verbum-objekt. Et eksempel fra teksten kunne lyde: ”I dag er en helt almindelig da, forhåbentlig da.” Man kan finde hovedsætninger og ledsætninger ved at benytte sig af ”ikke-prøven”. Hvis ikke kan komme mellem subjekt og finit verbal så det giver mening, er det en ledsætning, og ellers en helsætning/hovedsætning. Et eksempel fra teksten er: ”Jeg (ikke) hader kapløb men det (ikke) skal bare overstås for jeg (ikke) taber jo alligevel”. Her ser vi tre hovedsætninger/helsætninger, idet ”Ikke” ikke kan sættes mellem udsagnsled og grundled. Sætningen står ikke som led i en anden sætning, det vil sige den kan stå alene. Dette gælder dog ikke altid, men som hovedregel gælder det... Køb adgang for at læse mere

Elevtekst analyse | Dreng fra 4. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.