Sædelighedsfejden og den historiske fortælling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 12
  • 4101
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 05-12-2001

Sædelighedsfejden og den historiske fortælling

Opgave i historie om Sædelighedsfejden beskrevet gennem den historiske fortælling.

Indledning
I slutningen af 1800 og starten af 1900 tallet gennemgik Danmark sammen med Europa en række store forandringer. Landene blev industrialiseret og urbaniseret, disse forandringer skabte en ændring i befolkningens forhold til bl.a. politik og moral.

Vi har i denne opgave valgt at beskæftige os med dette opbrud med moralen nærmere bestemt sædelighedsfejden, som vi vil forsøge at belyse gennem tre små historieske fortællinger samt diskutere vores didaktiske overvejelser med disse.

Indhold

Indledning
Byen og samfundet
Seksualmoralen
Sædelighedsfejden
Moralens opbrud
Jens-Christian, den frisindede.
Maren ”Mund” Larsen, den prostituerede
Henrik O. Mortensen: Kontorfuldmægtig
Den historiske fortælling
Arbejdsmetode
Litteraturliste

Uddrag

Byen og samfundet
Danmarks hovederhverv var i perioden 1840-1900 landbruget. Denne havde gennem gået en rivende udvikling som skabte en bæredygtig økonomi for Danmark, men da Rusland og USA holdt sit indtog på verdensmarked for korn kunne Danmark ikke klare konkurrencen.

Men i denne situation lykkes det det Danske landbrug at omlægge sin produktion mod den engelske marked for forædlet landbrugsvare. Denne omlægning skabte en forudsætning for byernes vækst da landbruget skulle bruge industrien til deres forædling af deres vare bl.a. slagterier, kornmøller, spritfabrikker og konservesfabrikker.

På trods af landbruget som nøgleerhvervet var det byerne som havde den største befolkningstilvækst, denne vækst samt de nye erhverv skabte nye samfundsklasser og opdelingen mellem borgene i byerne blev større og betød at man nu opdelte samfundet i to lejre borgerskabet og arbejderklassen.

Seksualmoralen
Med den eksplosive vækst i byen blev de gængse moralske opfattelser angrebet. Med tilflytningen af bønder til byen fra kredse som må betegnes som enten meget kristen eller indremissionsk, samt den nylige opdagelse af bakterier som smittekilde var seksualmoralen et stort debat emne.

I årtierne omkring århundredeskiftet var seksuallivet og hvad der til hører stort set et tabubelagt område med undtagelse af prostitution som sammen med dens medicinske og sociale følger et stadigt et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Denne diskussion blev i offentlige munde kaldt ”Sædelighedsfejden”... Køb adgang for at læse mere

Sædelighedsfejden og den historiske fortælling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.