Undervisningsforløb om rytme og puls

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 5
  • 1526
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 26-01-2004

Undervisningsforløb om rytme og puls

Opgave i musik om rytme og puls. Opgaven indeholder et undervisningsforløb til en 4. klasse. Emnet er rytme og puls.

Indhold

Erfaring:
Hvordan gør man:
Rytmelege:
Rytmelege med em. Instrumenter:
Hvorfor først rytmik nu:
Overvejelser, psykologi og didaktik:

Uddrag

Erfaring:
Jeg vil i denne rapport bl.a. inddrage erfaringer fra praktikforløbet 2. årg. Under praktikken havde jeg med en 4. klasse på XXX skole at gøre, og jeg vil på den baggrund udarbejde denne synopse, med henblik på en 4. klasse

Under selve praktikforløbet arbejdede jeg med ”puls og rytmik” som hovedtema, som hurtigt viste sig at være en stor mundfuld at arbejde med, men absolut ikke mere uinteressant. Forløbet blev introduceret således at børnene skulle svare på hvad puls egentlig var for noget. Det kom der mange sjove svar på. Et interessant svar var, da en af drengene sagde at ”det var noget der gentog sig selv, ligesom hans mormors ur”. Det viste sig at det var et pendul ur, og det var dermed udgangspunkt for forståelsen.

---

Rytmelege:
Et eksempel på en simpel trommeleg er, hvor man stiller læreren i midten af 4 grupper elever. Lærerens opgave er at holde pulsen og sætte eleverne i gang på de rigtige tidspunkter, foruden at holde styr på at det hele går rigtig til. Eleverne skal så udøve enten klap i hænderne eller tramp i gulvet på faste anslag, fx tramp på 1 og 3. Eksempel:
Gruppe 1: Består af 2-3 elever, deres funktion bliver at trampe i gulvet skiftevis med højre og venstre. Trampene starter med højre ben på det første ”da”, således at man kan forklare eleverne de skal trampe hårdt på hver anden ”da” startende med det første.(Så... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om rytme og puls

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.