Medieforløb i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag, Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 1996
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2000
  • 07-05-2000

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Medieforløb i 9. klasse

Et undervisningsforløb i dansk og samfundsfag med et medieforløb i 9 klasse.

Vores målsætning:

Vi har valgt, at lave et tværfagligt forløb, som strækker sig over 7 uger. Forløbet foregår i et samarbejde mellem dansk og samfundsfag. Der ligger 7 dansktimer og 5 samfundsfagstimer om ugen.

Formålet med dette tværfaglige forløb er, at elverne:
- Tilegner og øger deres viden og kendskab om medier.
- Lære hvordan medier virker og er opbygget.
- Lære at afdække mediers budskab og afsender/modtager forhold.
- Opnår fortrolighed med mediers arbejdsmetoder.
- Øger deres skrivefærdigheder.
- Lære at skabe overblik over egne tekster.
- Øger deres kundskab i formidling.
- Øger deres bevidsthed om dem selv og de signaler de sender i form af tekster, design, kropssprog mm.
- Øger deres kunnen og færdighed i argumentation.
- Øger deres grad af selvstændighed.
- Øger deres forståelse for ansvarlighed i forhold til andre mennesker.
- Øger deres kunnen og forståelse for samarbejde.

Indhold

Rammebeskrivelse: 2
Størrelse: 2
Fysiske rammer: 2
Beskrivelse af klassen: 2
Målsætninger: 2
Skolens målsætning: 2
Vores målsætning: 3
Dannelse: 4
Begrundelse for valg af emne: 5
Elevforudsætninger: 5
Emnevalg: 5
Evaluering: 8
Overordnet plan for forløb: 9
Beskrivelse af forløb: 11

Uddrag

Rammebeskrivelse:
Størrelse:
Skolen har ca. 400 elever, fordelt på 11 klassetrin og 2 spor.

Fysiske rammer:
Skolen ligger i et landområde, med gode forbindelser til tog og bus. Skolen har store udenomsarealer med bl.a. boldbane, hal, skov mm. Skolen er opdelt i almindelige klasselokaler og faglokaler og er en velfungerende folkeskole efter nutidens standart.

Beskrivelse af klassen:
Klassen hedder 9.b og består af 21 elever, 12 drenge og 9 piger. I klassen er der 2 kosovoalbanere, samt en tyrkisk pige. Alle tre fungerer socialt godt i klassen, de 2 kosovoalbanere har dog en del sprogvanskeligheder og der er derfor tilknyttet en ekstra lærer i 4 af de 7 dansktimer om ugen.

Klassen har et usædvanligt godt sammenhold, de kan alle arbejde sammen, på tværs af alverdens forskelligheder. Der er helt tilbage fra 1. klasse arbejdet med, at skabe accept og forståelse for folks forskelligheder og dette arbejde høstes der konstant frugter af. Der er et rart og behageligt arbejdsmiljø i klassen. 9.b er en meget aktiv klasse, som elsker at involverer sig i projekter, både i og ude for skoletid.

Målsætninger:

Skolens målsætning:
Alle børn gives de bedste muligheder for læring og alsidig udvikling, hvor mål/forventninger og færdigheder fastsættes/afklares gennem et samarbejde mellem lærer, elev og forældre, og hvor tryghed, trivsel og tillid er de bærende elementer i dette arbejde.

Det er glæden og lysten til at lærer, der præger al undervisning og udgangspunktet er, hvad eleven kan og ikke hvad eleven ikke kan.
Det er eleverne der arbejder, og læreren der i højere grad virker som rådgiver, vejledere og processtyrere. Dette sker i en vekselvirkning mellem elevernes selvstændige arbejde og lærerens formidling.

Vi fokusere på: samarbejde, ansvarlighed, ærlighed, initiativerne til omstilling samt respekten for os selv og omgivelserne... Køb adgang for at læse mere

Medieforløb i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.