Rummelighed i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 6775
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 06-03-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Rummelighed i Natur/teknologi

Eksamensopgave om begrebet rummelighed i natur/teknologi.

Indledning:

Begrebet rummelighed i folkeskolen er et yderst aktuelt begreb, som i de seneste år har præget den skolepolitiske debat i såvel undervisningsministeriel og kommunal sammenhæng som ude på skolerne. Begrebet har stor betydning for dagligdagen i folkeskolen og derfor også for vores virke som kommende undervisere.

Vi har således fundet det både spændende og relevant at beskæftige os med begrebet og med dets betydning for dagligdagen i folkeskolen.

I denne opgave vil vi definere begrebet rummelighed, belyse de forskellige årsager til at indføre den rummelige skole og placere begrebet i forhold til vort virke. For at kunne forstå baggrunden for begrebet rummelighed og forstå de undervisningsmæssige konsekvenser, vil vi beskrive forskellige teorier om læringsstile og indgangsvinkler til læring, og med udgangspunkt heri vil vi illustrere, hvorledes en undervisningsplan kunne se ud med de ideer vi har for at kunne møde dette nye tiltag.

Undervisningsplanen vil omhandle et forløb om 'Søen' og tage udgangspunkt i en 3 klasse.

Vi har i forbindelse med vore undersøgelser stillet følgende spørgsmål:

- hvorledes skal undervisningen struktureres for at tilpasses elever med forskellige behov?

- hvilke muligheder har vi for at tilgodese den enkelte elev i den rummelige folkeskole?

Indhold

Indledning 2
Rummelighed i samfundet 3
Rummelighed i skolen 3
Rummelighed i forhold til folkeskolens målsætninger 5
Dannelse i et rummeligheds perspektiv 6
Teorier der understøtter rummelighedsbegrebet 6
7.1De mange intelligenser 7
7.2De forskellige læringsstile 7
7.3Zonen for den nærmeste udvikling 8
7.4Blooms taksonomi 9
Værktøjer der understøtter rummelighedsbegrebet 9
8.1Undervisningsdifferentiering 9
8.2Portofolie 10
Eksempel på undervisningsforløb 11
9.1Mål for forløbet 11
9.2Elevernes forudsætninger 11
9.3Undervisningsforløb med didaktiske overvejelser 12
9.4Evaluering 14
Afrunding 15
Litteraturliste 16

Uddrag

9.3 Undervisningsforløb med didaktiske overvejelser
Undervisningsforløbet omhandler emnet søen i en 3. klasse og er tilrettelagt til at vare to uger. I disse uger bruges alle undervisningstimerne til forløbet. Forløbet omfatter alle lærerne fra teamet, og der vil derfor være mulighed for dobbeltlærertimer under opstarten af forløbet, på værkstederne, og på udflugten. En del af inspirationen til forløbet har vi fået gennem Henrik Schmidts bog De mange intelligenser28. Undervisningsforløbet er tilrettelagt således, at det delvist foregår som klassesamling og værkstedsundervisning. Vi har valgt værkstedsundervisning, da vi mener det åbner muligheder for at fungere i andre sammenhænge, samt at bevæge sig rundt i de forskellige læringsmiljøer.
De mange intelligenser danner grundlag for forløbet, således at alle evner udfordres og stimuleres. Hvert værksted repræsenterer en eller flere intelligenser, og eleverne skal arbejde ...

---

1. dag
Introduktion til emnet.
Forløbet starter i klasseregi med en generel information om emne og forløb. Herefter kommer den egentlige opstart med en brainstorm om emnet. Eleverne har alle deres egne erfaringer og oplevelser, som de kan bidrage med. Hermed har læreren mulighed for at danne sig et overblik over elevernes standpunkt og interesser indenfor emnet, hvorved mulighederne for at hjælpe med inspiration og vejledning øges. Eleverne udarbejder målsætninger for emnet til portofolien. De skal alle have et fagligt, socialt og personligt mål for forløbet. Målene offentliggøres for resten af klassen, med henblik på bevidsthed og kollektiv ansvarlighed overfor dem.
Dagen afsluttes med en kort film om emnet søen og søens liv. Filmen har været sendt i... Køb adgang for at læse mere

Rummelighed i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.