Differentiering og læringsmiljø | Matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 4647
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2005
  • 06-03-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Differentiering og læringsmiljø | Matematik

Matematik eksamensopgave om differentiering og læringsmiljø med et undervisningsforløb om rumfang til en 5. klasse.

I vores 3.års praktik havde vi en meget inspirerende matematik praktiklærer, der brugte meget problemorienteret undervisning med stor relation til elevernes dagligdag, og samtidig havde den årgang vi havde, fokus på læringsmiljø, hvilket vi blev meget grebet af, og derfor har vi valgt følgende:

Vi har valgt at arbejde med rumfang. Vi vil behandle kasser, cylindre og prismer og til et hvis omfang sammensatte figurer ud fra et undervisningsforløb på 3 uger på 5. klassetrin.

Vi har valgt at belyse forskellige metoder til at differentiere undervisningen så den optimale læring kan foregå for den enkelte elev.

Vi synes at læringsmiljøet er et spændende emne med mange muligheder for at differentiere undervisningen for de enkelte elever, og derved opnå den bedste læring.

Derfor lægger vi i vores opgave vægt på klasseværelset og dets differentieringsmuligheder i form af Gardners intelligenser samt undervisningsdifferentiering ud fra KOM rapportens kompetence beskrivelse.

Lærerrollen har også en stor indflydelse på elevernes læring, og vi vil beskrive den ud fra Per Fibæk Laursens ”Den autentiske lærer” og KOM rapporten.

Desuden vil vi sætte fokus på IT i folkeskolen.

Indhold

Emnebegrundelse/Problemformulering
Hvorfor har man IT- strategi og hvad indebærer dette?
IT & Rumfang
Definition af undervisningsdifferentiering
Fælles Mål
De 8 kompetencer
At omgås sprog og redskaber i matematik
Den gode matematiklærer
Læringsmiljø
Undervisningsforløbets udførelse
Evaluering
Detaljeret undervisningsforløb modul 2
Problemløsningsopgaver
Miniprojektopgave
Konklusion
Elevforudsætninger:
Læringssyn
Litteraturliste

Uddrag

IT & Rumfang
Vi har i vores undervisningsforløb valgt at undervise 1 modul via computer.
Vi vil undervise i Excel; lære eleverne at bruge Excel til at regne rumfang ved hjælp af formler.
Det vil både styrke deres formelforståelse og deres computerkendskab.
Vi vil også anvende Geometer til er at konstruere geometriske figurer og se hvordan størrelse og rumfang hænger sammen.

Definition af undervisningsdifferentiering
”Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i en klasse eller gruppe, hvor den enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder ”.

Hvordan gør man så i praksis?
Dette spørgsmål hænger nærmere sammen med didaktikken, og af afgrænsningsmæssige årsager vil vi ikke behandle dette nærmere i denne opgave.

Men det er vigtigt at holde fast i, at uvd. ikke er en metode eller teknik, men et derimod et grundlæggende princip for undervisningen.
I Danmark har vi en enhedsskole, hvor alle børn som udgangspunkt skal have lige muligheder.

Elevernes forskellige evner, behov og interesser skal tilgodeses gennem uvd.. Men spørgsmålet er, hvilke pædagogiske overvejelser man som lærer må gøre sig for at imødekomme en differentiering af eleverne?... Køb adgang for at læse mere

Differentiering og læringsmiljø | Matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.