Steinerpædagogikken på Steiner-skoler

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 4471
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 24-07-2005

Eksamensopgave: Steinerpædagogikken på Steiner-skoler

Eksamensopgave i pædagogik om Steiner skolerne eller Waldorfpædagogikken på Rudolf Steiner skolerne.

Vi vil med besøg og interview på Steiner skolen i Silkeborg undersøge skolens struktur, pædagogik og livsform. Sidst i opgaven perspektiverer vi Steiner skolen til folkeskolen.

Problemformulering:

På hvilken måde kommer Rudolf Steiners Waldorfpædagogik til udtryk på Steiner skolerne i dag, og hvordan er denne pædagogiske grundtanke forskellig fra folkeskolen?

Indhold

1 Indledning
2 Problemformulering
3 Rudolf Steiner
3.1 Antroposofien
3.2 Den første Steiner skole
3.3 Waldorfpædagogikkens samfundssyn
4 Waldorfpædagogikken i skolen
4.1 Grundskolen
4.2 Overskolen
4.3 Periodeundervisning
4.4 Eurytmi
5 Centrale emner i antroposofien
5.1 Menneskets væsensled og temperament
5.2 Opdragelsesperioderne
5.3 Reinkarnation
5.4 Arkitekturens betydning
6 Interview med en Steiner lærer
7 Perspektivering til folkeskolen
8 Konklusion
9 Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Siden 1950 er der etableret flere Rudolf Steiner skoler i Danmark. Kendetegnet ved skolerne er, at de vægter det kreative højt, men de færreste kender selve teorien bag Steiner skolerne.

I december sidste år fik vi mulighed for et kort besøg med seminariet på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg. På trods af vi kun var der få timer, fascinerede skolen os med de karakteristiske bygninger, den naturskabte legeplads, og den behagelige atmosfæren på hele skolen. Desuden har den ene af opgavens forfattere arbejdet på en tysk Rudolf Steiner institution i Kassel, hvor den regelrette pædagogik gav anledning til megen undren og til tider frustration.

Folkeskolen, der afspejler samfundet, skal klare presset fra kritiske journalister, politikere og ikke mindst forældre, virker Rudolf Steiner skolen umiddelbart som om, de er urørlige af dette udefrakommende pres. Vi har valgt at skrive vores opgave om Rudolf Steiner skolerne for at søge svar på, hvordan den i så mange år har kunnet eksistere i denne hele tiden foranderlige verden.

3.3 Waldorfpædagogikkens samfundssyn
Hensigten med at skabe Waldorfskolen for arbejdernes børn i 1919 var, at det skulle være en skole for alle uden hensynstagen til økonomisk råderum.

I Steiners idealsamfund er hvert enkelt individ lige meget værd, og alle har ret til de samme materielle goder. Steiner bruger begrebet ”Den sociale organismes tregrening”, hvormed han mener en adskillelse af forvaltningen af retsliv, økonomi og kulturelt liv. Skal samfundshelheden fungere optimalt, kræves der én måde at danne fællesskaber på, hvad enten det er på det kulturelle, det økonomiske eller på det politiske liv... Køb adgang for at læse mere

Steinerpædagogikken på Steiner-skoler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.