Eksamensopgave om risikobørn og identitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1810
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2002
  • 30-12-2004

Eksamensopgave om risikobørn og identitet

Eksamensopgave i psykologi om risikobørn og identitet.

Problemformulering:
Der er i dagens Danmark et markant antal af børn som går under betegnelsen ”risikobørn”. Det er denne gruppe af børn, som vi har valgt at fokusere på i denne opgave og forsøge at afklare de psykologiske problemstillinger som hører under denne samfundsgruppe.

- Hvilke faktorer, herunder særligt belastningsfaktorer, kan have indflydelse på børns
udvikling og identitetsdannelse?
- Hvordan kommer barnet godt igennem livet og de forskellige stadier i Eriksons teori?

Indhold

Indledning/Emnebegrundelse:
Problemformulering
Forord
Definition af gruppen ”risikobørn”:
Definition af indentitet ifølge Erikson:
Belastningsfaktorer og årsager til risikobørn ifølge Per Schultz Jørgensen
Årsagsfaktorerne kan knyttes til 4 store forholdsgrupper:
Erik H. Erikson
Kriserne i de første fem stadier i udviklingsteorien:
Vurdering og perspektivering
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning/Emnebegrundelse:
Familien har altid haft en vigtig rolle set i forhold til det enkelte individs udvikling. Forholdet til ens nærmeste familiemedlemmer har stor betydning for den måde, vi vælger at reagere på i vores hverdag. I dagens Danmark har familien stadig en meget afgørende betydning, men problemet er, at mange børn og forældre er overladt til sig selv når hverdagen og livets problemer. Faktum er at nogle familier ikke formår at løse disse dagligdags problemer. I disse familier kan der være tale om udviklingen af ”risikobørn”.

Forord
Vi har valgt at belyse de fire belastningsfaktorer, som Per Schultz Jørgensen arbejder med. Vores begrundelse for valget er at vi, som kommende lærere, kan have indflydelse på det enkelte barns udvikling, ved at være opmærksomme på disse faktorer. Til at understøtte behandlingen af disse faktorer, har vi valgt at inddrage Eriksons udviklingsteori. Erikson inddrager ligeledes (i overensstemmelse med Per Schultz Jørgensen) de socio-kulturelle forhold som en af de afgørende forhold for børns udvikling og trivsel... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om risikobørn og identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.