Risikobørn | Pædagogers indflydelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 30
  • 9255
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2000
  • 14-01-2002

Risikobørn | Pædagogers indflydelse | Eksamensopgave

Vi har i denne opgave valgt at skrive om risikobørn; d.v.s: børn der på den ene eller anden måde afviger i opførelsen i forhold til andre børn, og som har en familiebaggrund der virker utryg.

Problemformulering
hvorvidt er det muligt for pædagoger i daginstitutioner at øve indflydelse på barnets mulige afvigende adfærd, med henblik på at højne barnets identitetsdannelse og følelsesmæssige og sociale udvikling.

Indhold

Indledning.
Risikobørn – hvad er det?
Børn med særlige behov:
Truede børn:
Problemgruppen:
Symptomer hos risikobørn.
Psykosomatiske symptomer:
Et eksempel:
Psykiske/sociale symptomer:
Børns udviklingsfaser.
Eriksons kriseteori:
Det orale stadie/spædbarnsstadiet:
Selvstændighedsfasen/analfasen:
Den tidlige sociale alder/genitalstadiet:
Familie og samfund.
Kernefamilien.
De fire livsformer.
Lønarbejderlivsformen:
Den karrierebundne livsform:
Den selvstændige livsform:
Den klientiserede livsform:
Børn i den klientiserede og eneforsørgende livsform.
Forebyggelse.
Hvorfor skal pædagogen gribe ind – og hvilken ret har pædagogen til det?
Pædagogens sociale opgaver, i forhold til børnene.
Samarbejde med forældre.
Den svære forældresamtale.
Daginstitutionens udvikling
Diskussion
Pædagogiske handlemuligheder.
Forudsætninger for handlemuligheder.
Forslag til handlemulighed for risikobørn.
Beskrivelse af de 6 første uger af projektet.
Evaluering af handlemulighed.
Konklusion.
Perspektivering.

Uddrag

Indledning.
Vi har i denne opgave valgt at skrive om risikobørn; d.v.s: børn der på den ene eller anden måde afviger i opførselen i forhold til andre børn, og som har en familiebaggrund der virker utryg.

Oprindeligt ville vi have skrevet om mønsterbrydere, men jo mere vi talte om emnet, jo oftere kom vi til at tale om børn vi havde kendt og var bekymrede for hvordan det ville gå – selv om de ikke deciderede var problembørn.

Vi kendte alle tre mange børn der opførte sig lettere afvigende, men havde aldrig oplevet at der fra institutionens side var blevet gjort nogen større indsats for disse børn.

Vi diskuterede det, og blev enige om at skrive om hvad man som pædagoger burde gøre for at hjælpe disse børn.
Det er ikke børn der bliver mishandlet groft vi taler om, ikke børn der er belæg for at få fjernet fra hjemmet, men børn der ikke er ”glade”, børn der er usikre og mangler noget i deres egen identitetsforståelse.

Vores mål med denne opgave er derfor at beskrive hvem disse risikobørn er, hvilke faresignaler de udsender, hvilke familiebaggrunde de har, og hvilke kompetencer og ressourcer pædagogen har i denne forbindelse, til dels set fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Vi har valgt primært at gå ud fra risikobørn i alderen 5-10 år, d.v.s fritidshjembørn.
Kompendiet vil vi inddrage dels som læst litteratur, dels i et diskussions afsnit om pædagogens ressourcer og begrænsninger.
Vi vil i denne opgave, trods relevante aspekter, ikke gå ind i problematikken vedrørende det pædagogiske samarbejde med skolen, da det fylder for meget.
Vi har valgt at lade alle pædagoger være hunkøn, ikke for at diskriminere, men for at gøre det letlæseligt... Køb adgang for at læse mere

Risikobørn | Pædagogers indflydelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.