Voksenpædagogik og undervisningsprincipper

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Voksenpædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 2105
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2001
  • 02-04-2001

Eksamensopgave: Voksenpædagogik og undervisningsprincipper

Opgave i voksenpædagogik om undervisningsprincipper

Vi har med denne opgave valgt at beskrive to forskellige kursusforløb med hvert deres eget princip, som kan benyttes ved undervisning af voksne. Vi har fundet inspiration fra vores praktikophold på Oure Idrætshøjskole i november 2000.

Problemformulering: Hvordan kan undervisningen på Riisø Skole tilrettelægges, så den tilgodeser de to forskellige personalekategorier?
Dét vil vi i det følgende give svar på.

Indhold

Undervisningsprincipper
Rengøring er mere belastende end tidligere antaget
Undervisernes forudsætninger
Kursisternes forudsætninger
Kursernes målsætninger og rammer
”Dykkermetoden” – teori og praksis
”Flowmetoden” – teori og praksis
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Rengøring er mere belastende end tidligere antaget

Rengøring som erhverv er mere belastende end tidligere antaget; ifølge en ny undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljø-instituttet, ender utroligt mange rengøringsassistenter som førtidspensionister pga. det hårde arbejdstempo og nedslidende arbejde.

Af den grund er der udviklet nye arbejdsrutiner til lærere og rengøringspersonale, hvilket betyder en forøgelse i kurser i rengøringsteknik for begge personalegrupper.

Vi er blevet pålagt af formanden for Arbejdsmiljø-instituttet, Lone Dybkjær, at prøvekøre to kurser for henholdsvis rengøringspersonale og lærerstuderende og er ad hoc ansat på Riissø skole.

Målsætningen for kurserne er på forhånd givet, idet man bl.a. ønsker at introducere den nyudviklede rengøringsvogn ”Sauber F1” som en del af kurserne, og at kursisterne skal kunne bestå en certifikatprøve i brugen af rengøringsvognen.

Som konsulenter i ergoterapi, rengøringsteknik og voksenpædagogik hos firmaet Reinigung GmbH har vi udformet de to kurser til ovennævnte personalegrupper... Køb adgang for at læse mere

Voksenpædagogik og undervisningsprincipper

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.