Relativ fattigdom og socialeksklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Samfundsfag
 • Godkendt
 • 5
 • 1682
 • PDF
 • 22-01-2010

Relativ fattigdom og socialeksklusion

Opgaven handler om den nye relativ fattigdom og socialeksklusion.

Indhold

Indledning
Forskellen på den gamle og nye relative fattigdom
Teoretisk referenceramme
Hvorfor opstår eksklusion og fattigdom
Stiger fattigdommen?
Den bagved liggende socialpolitiske dagsorden for at anvende denne nye betegnelse
Opsummering

Uddrag

Indledning
Fattigdom er igen blevet et centralt tema i Socialpolitikken og bliver for tiden diskuteret de forskellige interesseorganisationer imellem. Fattigdom som begreb har over tid ændret indhold og karakter. I dag tales der om ” den nye fattigdom” og begrebet social eksklusion. Vi finder det interessant, at undersøge og diskutere fattigdom, samt eksklusionsbegrebet, idet at social eksklusion optager politikkerne mere end selve den økonomiske diskussion af fattigdom. Dette betyder at der er sket en ændring i fokus. Fattigdom er ikke et absolut definerbart begreb i det moderne samfund.
Hvad er fattigdom i dag? Er der en bagvedliggende dagsorden og interesse i at omdefinere begrebet fattigdom?
I Danmark eksisterer der ikke nogen officiel definition af hvordan man måler fattigdom og dermed ingen egentlig fattigdomsgrænse. Siden velfærdsstatens indførelse har man talt om relativ fattigdom. Velfærdsstatens hovedformål er at sikre hele befolkningen ligelig fordeling af samfundets goder1. Sagt på en anden måde, er velfærdsstaten med til at sikre borgerne imod absolut fattigdom. I en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) fra 2007, påpeges det at antallet af fattige er steget. Denne stigning har især været markant efter 20012.
Vi undrer os over, at der i et rigt samfund som det danske med en fungerende velfærdsstat som sikkerhedsnet, forekommer en stigning i antallet af fattige. Hvorfor denne tendens? Udover den ovenstående analyse af fattigdom og lavindkomst i DK fra AE-rådet, inddrager vi Det Økonomiske Råds (DØR) vismandsrapport fra nov. 20063 og har ydermere valgt at anvende AE-rådets kommentarer til Vismandsrapporten. Dette har vi valgt, da vi finder det interessant at se de to råds forskellige opfattelse af fattigdom. AE-rådet har sit udspring i fagbevægelsen, og har som interesse at fremme den sociale retfærdighed. Det Økonomiske Råds medlemmer er alle økonomiske eksperter, udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren4.
For at få en bedre forståelse af fattigdom og eksklusion, har vi valgt at sammenholde henholdsvis Baumans og Luhmanns forståelse af fattigdom og eksklusion fra samfundet.
Som supplerende teori, vil vi kort komme ind på Bourdieus habitus begreb, kapitaler og feltforståelse... Køb adgang for at læse mere

Relativ fattigdom og socialeksklusion

[2]
Bedømmelser
 • 02-06-2011
  Rigtig god opgave....
 • 15-06-2010
  rigtig god opgave...............................