Relationen mellem lærer og elev

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2014
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 22-05-2012

Studieprodukt: Relationen mellem lærer og elev

Om relationen mellem lærer og elev i matematik.

Problemformulering
Hvordan og hvor vigtig en rolle spiller relationen mellem lærer og elev
når der gøres brug af undervisningsdifferentiering?

Indhold

Indledning
Eksempel 1:
Eksempel 2:
Eksempel 3:
Litteraturliste
Klasse 1:
Klasse 2:

Uddrag

Fra uge 3 til og med 6 var jeg i praktik på X og fik, sammen med min studiegruppe , tildelt følgende fag og klasser:

- Matematik i to 5.klasser
- Naturfag i to 6.klasser
- Idræt i to 3.klasser + én special 5.klasse
Jeg vil i min rapport fokusere på undervisningen i matematik i de to 5.klasser, da jeg finder det mest relevant. Jeg har matematik som linjefag, og det var i disse timer at vi havde mest ansvar for udarbejdelsen af materialer, samt selve undervisningen. Og da klasserne samtidig var meget forskellige, ligger det op til en sammenligning af arbejdet med dem. De vil i rapporten blive refereret til som henholdsvis klasse 1 og klasse 2 .

Uddrag af indledning:
I forbindelse med min praktik fandt jeg netop undervisningsdifferentieringen og dialogen mellem lærer og elev interessant og relevant, da det var et område der optog os meget og gav os flere positive såvel som negative oplevelser i forbindelse med arbejdet med eleverne. Det er samtidig også dette område denne rapport vil omhandle og tager udgangspunkt i følgende problemformulering:

---

Eksempel 1:
Vores allerførste lektion hvor Morten R og Morten K står for undervisningen i klasse 1 mens Heidi og jeg observerer. Vi har på forhånd fået at vide at de har meget begrænset kendskab til brøker. Vores mål med lektionen var at de skulle lære de grundlæggende begreber inden for området og regnede med at der kunne bruges lang tid på dette.
Som start skrives en brøk på tavlen og der spørges ind til om der er nogen der kender noget til begreber vedrørende brøker. En af de svagere elever svarer... Køb adgang for at læse mere

Relationen mellem lærer og elev

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.