Reformpædagogikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 15
  • 4385
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Reformpædagogikken

Indledning:

Efter at have hørt om Howard Gardner og hans Mange intelligenser i faget: Skolen i samfundet på 1. år, blev vi ret begejstrede for hans undervisningssyn i skolen. Og da vi hørte om reformpædagogikken og dens tænkning i pædagogikundervisningen på 2. år synes vi at kunne se nogle ligheder mellem dem. Dette har vi undret os over og ville derfor vil vi undersøge, om der er nogle ligheder.

Som fortaler for reformpædagogikken har vi valgt John Dewey. Han var filosof i Amerika og den mest fremtrædende inden for reformpædagogikken, idet de teser han fremsatte, afprøvede han også som lærer.

Problemformulering
Er tankerne bag Howard Gardners Mange intelligenser i udviklingen en videreførelse af den reformpædagogiske tænkning?
Hvilken forbindelse er der mellem Howard Gardners pædagogiske tænkning og John Deweys.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Reformpædagogikkens fødsel
John Dewey
John Deweys kritik af den traditionelle skole
Hvad er intelligens?
Howard Gardner
Howard Gardner og intelligensbegrebet
Gardners syv intelligenser:
Howard Gardner og skolen
Konklusion

Uddrag

Reformpædagogikkens fødsel
Reformpædagogikken opstod i slutningen af det 19. århundrede i Europa på grund af urbaniseringen og immigrationen i USA. Den hurtige udvikling medførte store erhvervsmæssige og økonomiske skel. Specielt industriarbejderne var hårdt ramt. De levede under kummerlige vilkår, hvor den menneskelige uselvstændiggørelse stadig blev mere omfattende og de sociale, økonomiske og kulturelle modsætninger mellem de forskellige samfundsklasser større og større. Politiske og humanitære foreninger bestræbte sig på at forbedre nød og bevidstgøre de lavere klasser.

Inden for filosofiens verden havde Darwins tanker ( mellem religion og videnskab)1 skabt et ny spektrum af filosofien. Idet filosoffer og psykologer hævdede, at udviklingen gjaldt hele naturen, mennesket og samfundet. Denne nye måde at anskue livet og industrialiseringen på gjorde, at politikere, filosoffer og andre fremtrædende personer havde en forvisning om, at ændringerne i samfundet ville forsætte samt en forhåbning om, at man var på vej mod stadig bedre tider.

Allerede i slutningen af det 19. århundrede var John Dewey i Amerika den mest fremtrædende person indenfor reformer, der gjaldt skolen og dens stilling i samfundet.

I Europa og i Danmark var reformpædagogikken ikke begyndt at sætte sit præg nogle steder i endnu. Dette skyldes til dels uenigheden om hvad den ” nye skole ” specifikt skulle indeholde samt politisk uenighed.

I Amerika var John Dewey, som var filosof, den mest fremtrædende inden for reformpædagogikken, idet de teser han fremsatte, afprøvede han også som underviser i
skolen... Køb adgang for at læse mere

Reformpædagogikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.