Reformpædagogik og behavioristisk pædagogik i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 2185
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 10-11-2004

Reformpædagogik og behavioristisk pædagogik i folkeskolen

Vi har i opgaven undersøgt hvordan henholdsvis reformpædagogik og behavioristisk pædagogik praktiseres eller bør/kan praktiseres i folkeskolen.

Vi har brugt folkeskoleloven, Reformpædagogisk teori (Dewey), teori om behavioristisk pædagogik, og i diskussions-afsnittet har vi bl.a. brugt Jens rasmussen samt vores egne erfaringer fra en praktik i en 8.klasse, hvor vi havde et undervisningsforløb om projektopgaven.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Reformpædagogik og dens historie
Behaviorismen
Folkeskoleloven
Diskussion
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Problemformulering
Hvilke grundtanker kendetegner henholdsvis behavioristisk pædagogik og reformpædagogik??
På hvilken måde er pædagogikken i den danske folkeskole kendetegnet ved disse to pædagogiske retninger?

Reformpædagogik og dens historie
Reformpædagogikken sætter barnet i centrum for uddannelsen, og fokuserer ikke (som andre pædagogiske retninger) på skolefag. Reformpædagogikken er kendetegnet ved, at uddannelse skal være aktiv og relateret til børnenes behov og interesser, og barnet ses som en helhed (tanker, følelser, handlinger). Læring gennem problemløsning skal erstatte terperi af fagkundskaber, og viden er et redskab til at håndtere erfaringer og løse problemer, som man stilles overfor i nye livssituationer. Skolen skal tilvejebringe problemløsningssituationer. Skolen skal være et sted hvor børnene lærer af aldersvarende livserfaringer, og uddannelsen skal knytte an til de erfaringer børn har fra hjem og samfund. Lærerens opgave er ikke at give direktiver, men at fungere som rådgiver og samarbejdspartner, da det er barnets behov, ønsker og interesser, der bestemmer hvad barnet lærer sig. Skolen skal opmuntre til samarbejde, ikke til konkurrence. Det gode liv leves i samværet med andre, og gode sociale relationer til andre er derfor også vigtige i uddannelse. Samarbejde i grupper er den givne arbejdsform i skolen. (pædagogisk filosofi)... Køb adgang for at læse mere

Reformpædagogik og behavioristisk pædagogik i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.