Reformatoriske Hovedtanker | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Reformatoriske Hovedtanker | Synopsis

Synopsis over reformatoriske hovedtanker med henblik på Martin Luther.

Indhold

Martin Luther (1483-1546)
Det personlige gudsforhold
Luther gennemgår en udvikling i forhold til hans gudsforestilling:
Luther opgiver at se gudsforholdet ud fra naturbegreber, men ser det mere som et personligt forhold:
Luther mente, at mennesket var retfærdigt og syndigt på én og samme tid:
Ud fra denne opfattelse af forholdet mellem gud og menneske giver sig også forståelsen af Jesu person og hans indsats:
Livet i kald og stand
Katolicismen
Luthers forestilling:
Luthers forestilling om mennesket levemåde:
Kirken som forkyndelse
Perspektivering til samtiden
Kirken i dag:
Protestantisk kristendom:
Protestantismen i forhold til andre trosretninger/religioner:

Uddrag

Luther gennemgår en udvikling i forhold til hans gudsforestilling:
• Som udgangspunkt ser Luther gud som den vrede dommer, som skal dømme mennesket for dets synder. – Dette efterlader Luthers sind i evig uro, og han bliver bange for at være fortabt for evigt. Han vil i stedet søge en mere nådig gud.
• Luther kommer frem til, igennem studiet af evangelierne, at gud ikke skal betragtes som den vrede dommer, men tværtimod som den kærlige faderfigur, som man kan elske. I denne opfattelse er gud karakteriseret som en, der hjælper mennesket, og som deler ud af sin retfærdighed.

---

Luther opgiver at se gudsforholdet ud fra naturbegreber, men ser det mere som et personligt forhold:
• Luther ser gud og mennesket som stående overfor hinanden. – Her behandler de hinanden med begreberne synd og nåde. Mennesket er synderen og gud er den nådige (kærlige fader).
• Synden betyder, at mennesket vender sig bort fra gud og i ulydighed over for hans bud, vil være sig selv. – Mennesket vil være sig selv, og Luther mente derfor, at mennesket altid ville være en synder.
• Luther sammenligner guds nåde med tilgivelse. – Overfor to mennesker kan en brøde... Køb adgang for at læse mere

Reformatoriske Hovedtanker | Synopsis

[2]
Bedømmelser
  • 12-05-2011
    god basis opgave, men den har ikke meget indhold..
  • 05-05-2010
    super super super super