Eksamensopgave om Reformationen i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 5219
  • PDF
  • 07-09-2010

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om Reformationen i historie

Eksamensopgave i historie om Reformationen

Problemstilling:
Hvordan kan man i arbejdet med kanonpunktet Reformationen udvælge konkrete og afgørende fokuspunkter, så eleverne får et indblik i, hvordan et religiøst oprør mod den dominerende katolske kirke spiller sammen med konkrete danske magtinteresser i det danske samfund i at skabe en trosmæssig omvæltning, der har påvirket samfundet afgørende helt frem til i dag. Hvordan kan man formidle disse komplicerede problemstillinger, så der tages hensyn til både elevernes kognitive udvikling og folkeskolens formelle rammer, herunder Fælles Mål og Folkeskolens Formål, i både planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen?

Indhold

Indledning/problemstilling/metode
Bogtrykken
Humanismen
Manden Martin Luther (1483-1546)
Huldrych Zwingli (1484-1532)
Jean Calvin (1509-1564)
Hans Tausen (1494-1561)
Reformationens forudsætninger i Danmark
Undervisning i folkeskolen
Fagets formål
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

I min opgave vil jeg beskrive de forhold i samfundet, der i Europa og især i Danmark medvirkede til, at reformationen kunne gennemføres. Jeg vil i det følgende først at lave en kort historisk gennemgang af reformationen. Jeg vil se på det individuelt orienterede med en præsentation af Martin Luther og hans tanker om den katolske kirke. Jeg vil også indledningsvis komme omkring Erasmus af Rotterdam, da hans tanker var en inspiration for Luther. Jeg vil se på det mere strukturelt orienterede med et kort blik på opfindelsen af bogtrykkerkunsten og en mere grundig gennemgang af magtstrukturerne i Danmark i starten af 1500-tallet.

Til sidst vil jeg prøve at finde enkelte fokuspunkter, som man kunne arbejde med i folkeskolen, så eleverne har en mulighed for at udvide deres historiske horisont og lære om emnet. Jeg vil derefter bruge disse punkter til at formulere et undervisningsforløb, der kunne gennemføres i en almindelig dansk folkeskole. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvorvidt jeg mener, det er muligt at arbejde med så kompliceret et emne som reformationen på det klassetrin, hvor det skal ske ifølge vejledningen, der siger, at punktet Reformationen skal indgå i historiefagets 2. forløb, hvilket vil sige 5.-6. klassetrin... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Reformationen i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.