Reflektioner over et undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2573
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Semesteropgave: Reflektioner over et undervisningsforløb

Opgaven beskriver de didaktiske overvejelser og oplevelser i forbindelse med et undervisningsforløb i matematik/geometri.

Problemformulering
Lav en analyse af pågældende undervisningsforløb set ud fra den didaktiske relationsmodel og beskriv forlø-bet, som i øvrigt blev modtaget meget positivt af alle eleverne i klassen.

Indhold

Indledning 3
Beskrivelse af case 3
Problemformulering 3
Didaktisk relationsmodel analyse 4
Læringsforudsætninger 4
Rammefaktorer 4
Mål 5
Indhold 5
Læreprocessen 6
Vurdering 6
Litteraturliste 7
Bilag A 8

Uddrag

Beskrivelse af Case
6/7 klasse vidste godt, at de skulle gennem geometriundervisningen. Det afstedkom flere sure opstød, især fordi de havde talt med nogle ældre kammerater, som nu går i 8. Klasse. Geometri, ”det er bare for kedeligt”
Her var noget af en udfordring. Jeg synes selv, det er sjovt at tage en sådan udfordring op. En af de bedste ting ved undervisningsjobbet er at tage et ”kedeligt” emne og gøre det til noget, der er så spændende, at ar-bejdet lige pludselig glider helt af sig selv og alle synes, de får noget ud af det.
I betragtning af at der er temmelig mange i 6/7 klasse, som lærer bedst ved at se tingene i praksis, var det nærliggende at finde en praktisk indgangsvinkel til geometri. Hele skolen er fuld af vinkler, cirkler og ting, der kan måles og beregnes, så opgaverne lå ligefor. Et rigtigt levende snedkerhold, som måske lavede fejl, det var jo en ren lækkerbisken. Det kunne 6/7 klasse og jeg ikke lade passere uden vores indblanding. De skulle checkes GRUNDIGT!!!

---

Undervisningsplan for matematik 6/7 klasse.
• Repetition af stof fra forrige time. Der stilles spørgsmål i klassen til i metoder og begreber!
• Gennemgang af lektier. Har der været problemer med at løse opgaverne
• Introduktion til nyt stof
• Gennemgang af nyt stof, herunder opgaveløsning af egnede opgaver på tavlen. Elever inddrages så vidt mulig i gennemgangen og der lægges vægt på et praktisk tilsnit således at eleverne får mulighed for at relatere teori til dagligdagen.
• Opgaveløsning på klassen. De enkelte elever hjælpes med individuelle problemer.
• Lektier. Der gives lektier for ud fra den mængde opgaver eleverne har nået at løse på klassen... Køb adgang for at læse mere

Reflektioner over et undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.