Konstruktivistisk undervisningsforløb i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 3248
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 10-04-2005

Konstruktivistisk undervisningsforløb i fysik/kemi

Afløsningsopgave i fysik/kemi med et konstruktivistisk undervisningsforløb i kemi - Redoxkemi.

Med undervisningsforløbet "redoxkemi" ønsker jeg således at afprøve den konstruktivistisk inspirerede CLIS-model i en formidling af et forholdsvis bredt og relevant emne i folkeskolens kemiundervisning på 9./10. klasses niveau.

Indhold

1.0 Indledning side 3
2.0 Didaktiske overvejelser side 3
3.0 Læringsforudsætninger side 4
4.0 Det konkrete undervisningsforløb side 5
4.1 Indledning side 5
4.2 Orientering side 5
4.3 Bud på ideer side 5
4.4 Omstrukturering side 5
4.5 Anvendelse side 6
4.6 Bevidstgørelse side 6
5.0 Lærerens faglige forudsætninger side 6
5.1 Redoxkemi i hverdagen side 7
5.2 Spændingsrækken side 7
5.3 Korrosion side 7
5.4 Afstemning af redoxreaktioner side 8
5.5 Redoxtitrering side 8
6.0 Sikkerhedsovervejelser side 8
7.0 Diskussion side 8
8.0 Konklusion side 9
9.0 Litteratur side 10

Uddrag

1.0 Indledning
Formålet med undervisningsforløbet er at lære elever om redoxkemi gennem en konstruktivistisk undervisningsmodel. Det vil sige gennemgå redoxkemi i hverdagen, begreberne oxidation og reduktion, begrebet redoxreaktion, spændingsrækken, korrosion, oxidationstal, afstemning af redoxreaktioner o.a. med udgangspunkt i tesen om, at elever selv konstruerer deres egen viden. Dette indebærer at læreren i høj grad må motivere og tage udgangspunkt i elevens forudsætninger for at lære.

Mit didaktiske udgangspunkt som "naturvidenskabsmand" er konstruktivistisk inspireret undervisning, da denne genre specielt har været engageret og er tilpasset de naturvidenskabelige fag. Herunder finder jeg CLIS-modellen som er beskrevet i bogen "undervisning i fysik - den konstruktivistiske idé" specielt interessant, på grund af størrelsen af det projekt samt de tanker og erfaringer den er et resultat af... Køb adgang for at læse mere

Konstruktivistisk undervisningsforløb i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.