Receptivt og produktivt ordforråd

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 4. år

Fag

Tysk

Karakter

Godkendt

Antal sider

9

Antal ord

2241

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Jelling Statsseminarium

Produktionsår

2001

Udgivelsesdato

04-05-2005

Afløsningsopgave: Receptivt og produktivt ordforråd

Afløsningsopgave i tysk grammatik.

Grammatikopgave om receptivt og produktivt ordforråd.

I tilegnelsen af et fremmedsprog er både den mundtlige og skriftlige del central. At kunne udtrykke
sig på et sprog indebærer, at man også kender til sprogets struktur. Mange er fokuserede på at få et
korrekt sprog, og det forudsætter, at man kan beherske grammatikken både mundtligt og skriftligt.
Fordelen ved den skriftlige del er, at der er længere betænkningstid.
Men jo større ordforrådet er, jo flere muligheder er der for at anvende grammatikken. Disse to
begreber er tæt forbundne.
I faghæftet er grammatik og ordforråd

Indhold
GRAMMATIK OG ORDFORRÅD 3
ORDFORRÅD 4
Receptivt og produktivt ordforråd 4
Fem faktorer 5
IDEER TIL ØVELSER I FORBINDELSE MED ORDFORRÅD 7
Welche Wörter verbindet Ihr mit dem Wort ”Geschäft”?: 7
Welches Wort hört nicht mit den anderen zusammen? Und warum? 7
Ein Kreuzworträtzel 7
Was frisst deine Klassekameraden zum Frühstück? 7
Assoziationen 8
Memory 8
Wieviele Wörter kannst du mit dem Wort ”reisen” machen? 8
Aus einem Verb ein Substantiv machen 8
Assiziationsketten 8
Eine Geschichte schreiben 9
Sang 9
LITTERATURLISTE 10

Uddrag
ORDFORRÅD
For at kunne tale, skrive og forstå et fremmedsprog kræver det, at man er i besiddelse af et vist
ordforråd. Jo større dette ordforråd er, desto større mulighed har man for at udtrykke sig præcist.
Forudsætningen for at tilegne sig et sprogs gloser er naturligvis, at man hører sproget meget samt
benytter sproget mest muligt. Det er herudover også nødvendigt at arbejde systematisk med
ordforrådet, således at ordene bliver sat ind i det eksisterende netværk af allerede kendte tyske ord.
Dette giver mulighed for at ”gemme” ordene i langtidshukommelsen, hvilket medfører at ordene
huskes bedre... [læs mere nu]