Receptivt og produktivt ordforråd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 9
  • 2241
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 04-05-2005

Eksamensopgave: Receptivt og produktivt ordforråd

Om tysk grammatik.

Grammatikopgave om receptivt og produktivt ordforråd.

I tilegnelsen af et fremmedsprog er både den mundtlige og skriftlige del central. At kunne udtrykke sig på et sprog indebærer, at man også kender til sprogets struktur. Mange er fokuserede på at få et korrekt sprog, og det forudsætter, at man kan beherske grammatikken både mundtligt og skriftligt.
Fordelen ved den skriftlige del er, at der er længere betænkningstid.
Men jo større ordforrådet er, jo flere muligheder er der for at anvende grammatikken. Disse to begreber er tæt forbundne.
I faghæftet er grammatik og ordforråd

Indhold

GRAMMATIK OG ORDFORRÅD 3
ORDFORRÅD 4
Receptivt og produktivt ordforråd 4
Fem faktorer 5
IDEER TIL ØVELSER I FORBINDELSE MED ORDFORRÅD 7
Welche Wörter verbindet Ihr mit dem Wort ”Geschäft”?: 7
Welches Wort hört nicht mit den anderen zusammen? Und warum? 7
Ein Kreuzworträtzel 7
Was frisst deine Klassekameraden zum Frühstück? 7
Assoziationen 8
Memory 8
Wieviele Wörter kannst du mit dem Wort ”reisen” machen? 8
Aus einem Verb ein Substantiv machen 8
Assiziationsketten 8
Eine Geschichte schreiben 9
Sang 9
LITTERATURLISTE 10

Uddrag

ORDFORRÅD
For at kunne tale, skrive og forstå et fremmedsprog kræver det, at man er i besiddelse af et vist ordforråd. Jo større dette ordforråd er, desto større mulighed har man for at udtrykke sig præcist. Forudsætningen for at tilegne sig et sprogs gloser er naturligvis, at man hører sproget meget samt benytter sproget mest muligt. Det er herudover også nødvendigt at arbejde systematisk med ordforrådet, således at ordene bliver sat ind i det eksisterende netværk af allerede kendte tyske ord. Dette giver mulighed for at ”gemme” ordene i langtidshukommelsen, hvilket medfører at ordene huskes bedre.

Receptivt og produktivt ordforråd
I denne forbindelse er det relevant at skelne mellem det receptive ordforråd og det produktive ordforråd. Det receptive ordforråd kaldes også forståelsesordforrådet og indeholder 3-4 gange så mange ord, som vi er i stand til at benytte i det produktive ordforråd, hvilket vil sige, når vi taler eller skriver. Dette skyldes til dels, at det receptive ordforråd har en anderledes og bredere struktur, men også at det ved tekstlæsning er lettere ud fra konteksten at gætte/ fornemme betydningen.

I arbejdet med udviklingen af det receptive ordforråd kan man ved tekstlæsning benytte sig af visuelle hjælpemidler, såsom tegninger og fotos. Ved at tale om hvad billedet til en tekst forestiller,... Køb adgang for at læse mere

Receptivt og produktivt ordforråd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Receptivt og produktivt ordforråd.