Syrer og baser i Fysik/kemi undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 23
  • 3873
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 24-04-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Syrer og baser i Fysik/kemi undervisning

Syrer og baser Fysik/Kemi eksamensopgave med tilhørende undervisningsforløb.

Som udgangspunkt er valgt at beskrive et undervisningsforløb i syrer og baser, der forløber over 3 år. I 7. klasse arbejdes med den grundlæggende kemi ved syrer og baser.

I 8. klasse uddybes denne viden med mere teori og sværere forsøg og i 9. klasse afsluttes emnet med opsamling, sammenkobling og flere forsøg.

Dette med henblik på at opnå en dybere forståelse af sammenhæng kemisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt.

Indhold

Begrundelse for valg af emne 2
Elevernes forudsætninger 2
Målgruppe 3
Tid 3
Pædagogiske og psykologiske overvejelser 4
Menneskesyn 4
Læringsyn 4
Undervisningens tilrettelæggelse 6
Affektive og kognitive mål 6
Didaktiske overvejelser 6
Sikkerhed 8
Lektionsplan 9
Faresymboler 10
Husholdningskemikalier 11
Fortynding af HCl 12
Syre og sukker 13
Neutralisation 14
Puslespil 15
Syre og metal 16
Undersøg, hvordan syre virker på forskellige metaller. 16
Undersøg, hvilken luftart der dannes, når en syre ætser et metal 16
Påvisning af syreionen (H +) Strøm 17
Syrers ledningsevne 18
Elektrolyse af Saltsyre (HCl) 19
Titrering af HCl 20
Fremstilling af salte/ evaluering 21
Links 22
Litteratur 23

Uddrag

Begrundelse for valg af emne:

Undervisningsministeriet har i Fælles Mål givet retningslinjer for, hvad faget fysik/kemi skal indeholde. Det er hensigten, at eleverne opnår indsigt i, hvordan der metodemæssigt arbejdes i fagene, at de opnår en foreløbig beskrivelse af den fysiske omverden, samt at de opnår en forståelse for anvendelsen af fysik og kemi i hverdag og samfund.

Eleverne skal bl.a. kunne bruge kemiske begreber og modeller samt kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen. Der lægges vægt på faglig fordybelse, overblik og på forståelse af større sammenhænge.

For at opfylde ovenstående er syrer og baser et af de emner, der i løbet af 7. - 9. klasse kan arbejdes med. Yderligere kan det bruges som eksamensemne efter 9. klasse. Det er både hverdags og samfundsrelevant, idet syrer og baser både bruges i hverdagen i f.eks. rengøringsmidler og i madlavningen. De bruges også i produktionen af f.eks. surmælksprodukter og ost, samt som konserverende i mange typer produkter.

Yderligere er det af miljømæssig betydning for bl.a. søer og jordbund. Eleverne vil derfor kunne forholde sig til emnet i forhold egen kognitive struktur.

Elevernes forudsætninger:

Eleverne har haft natur og teknik fra 2. til 6. klasse, hvilket betragtes som en introduktion til faget fysik/kemi. Deres begrebsverden er blevet udvidet. De har deltaget i og udvirket en masse forsøg. Desuden har de i 6. klasse haft hjemkundskab, hvorfor det forventes, at eleverne har et vist kendskab til produkter indeholdende syrer og baser såsom rengøringsmidler og afkalkningsmidler. Mange har formentlig også kendskab til begrebet syreregn, uden dog at kende den kemiske forklaring.

Deres interesser og teoretiske viden varierer meget, hvilket kan påvirke den enkeltes aktivitet og evne til at opnå forståelse i forskellige undervisningssituationer. Da elevernes abstraktionsniveau på dette stadie er under kraftig udvikling, vil der fremkomme mange forsøg i undervisningen, med henblik på opnåelse af konkret opfattelse.

Eleverne i 7. klasse har kun kortvarigt haft kemi og de skal derfor have udvidet deres kendskab til laboratoriearbejde og til kemiske begreber.

Målgruppe
Eleverne går i 7. – 9. klasse på en lettere nedslidt folkeskole i København. Der er 24 elever i klassen heraf 10 piger og 14 drenge i aldersgruppen ca. 12 – 15 år. Elevernes sociale baggrund varierer, dog er der ikke nogen med voldsomme sociale problemer... Køb adgang for at læse mere

Syrer og baser i Fysik/kemi undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.