Radioaktivitet | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 27
  • 9262
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 03-10-2005

Undervisningsforløb: Radioaktivitet | Undervisningsplan

Fysik memorandum med et undervisningsforløb om radioaktivitet i hverdagen.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i den radioaktivitet som eleverne møder i deres hverdag.

Foruden at indeholde en klassisk diskussion omkring radioaktivitets gode og dårlige egenskaber indeholder forløbet også nogle klassiske forsøg som f.eks. tågekammerforsøg og mere utraditionelle vinkler på radioaktivitet som f.eks. en menneskeskulptur af et radioaktivt henfald

Indhold

1.0 Indledning: 2
2.0 Fagligt mål: 2
2.1 Uddybelse af faglige mål 3
3.0 Begrundelse for valg af tema 2
3.1 Klare mål 2
4.0 Forudsætninger 4
4.1 Elevforudsætninger 4
4.2 Fagligforudsætninger 4
4.3 Lokaleforudsætninger 4
5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg 4
5.1 Hvad skal eleverne vide om sikkerheden 5
6.0 Undervisningsforløb 6
6.1 Lektion 1: Introduktion 6
6.2 Lektion 2: Radioaktiv stråling 6
6.3 Lektion 3: Radioaktivitet i natur og samfund 7
6.4 Lektion 4: Første forsøg 8
6.5 Lektion 5: Fremlæggelse af resultater 8
6.6 Lektion 6: Radioaktivitets ødelæggende egenskaber 8
6.7 Lektion 7: Radioaktivitets gode egenskaber 10
6.8 Lektion 8: Andet forsøg 10
6.9 Lektion 9: Fremlæggelse af resultater 10
6.10 Lektion 10: Rapport gennemgang og evaluering 11
7.0 Forslag til tværfagligt samarbejde 12
8.0 Ubrugte undervisnings ideer 12
9.0 Litteraturliste 13
10.0 Bilag 14
10.1 Menneskeskulptur af radioaktivt henfald 14
10.2 Tågekammerforsøg 16
10.3 Baggrundsstråling 17
10.4 Jordstråling 18
10.5 Radioaktivitet i objekter 19
10.6 Radioaktiviteten omkring dig 20
10.7 Et objekts absorptionskonstant 21
10.8 Didaktiske overvejelser til forsøget i afsnit 10.7 27

Uddrag

1.0 Indledning:
Dette er et memorandum der beskriver hovedlinjerne i et undervisningsforløb beregnet til folkeskolens 9. klassetrin i fysik/kemi undervisningen.

Forløbet strækker sig over en periode på 10 lektioner, og tager udgangspunkt i radioaktivitet som man kan møde den i hverdagen.
Memorandummet henvender sig til fysik/kemi lærere eller studerende med dette linjefag. Af denne grund er det blevet undladt at medtage konkrete teori afsnit i selve beskrivelsen af undervisningsforløbet, da læseren forventes, at være inde i de omtalte teorier eller være i stand til selv at indhente relevant faglitteratur. I stedet for teori er der fokuseret på de didaktiske overvejelser bag opbygningen af undervisningsforløbet samt de eksperimenter og opgaver som eleverne skal lave.

2.0 Begrundelse for valg af tema

Følgende er begrundelser for hvorfor eleverne skal lære om radioaktivitet:

- Det er en del af almendannelsen.

 - Det er vigtigt at have et kendskab til radioaktivitet for at vide hvorfor vi i Danmark ikke tillader atomkraftværker og atomvåben samt hvorfor andre lande alligevel anvender det. Dvs. at emnet vil styrke eleverne til den demokratiske debat de som borgere i det danske samfund skal deltage i.

- Det er vigtigt at give eleven et realistisk forhold til radioaktivitet, fordi de ofte igennem science fiction og andre eventyrlige fortællinger har en forvrænget forestilling om radioaktivitet og dens egenskaber. Her kan f.eks. nævnes ”Teenage Mutant Ninja Turtels ”eller ”X-men”... Køb adgang for at læse mere

Radioaktivitet | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.