Børn med særlige behov | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 1991
  • PDF
  • 2011
  • 23-04-2012

Børn med særlige behov | Eksamensopgave

Psykologieksamen maj 2011 – Elever med særlige forudsætninger og klasse- læringsledelse.

Problemstilling:

1. problemstilling: Hvordan får den moderne skoles tiltagende relationelle læringspraksis betydning for elever med særlige forudsætninger og en (måske) samtidig asynkron udvikling?

2. problemstilling: Hvordan kan jeg som lærer skabe læringsunderstøttende rammer for disse elever i folkeskolens almindelige klasser?

Underviserens kommentar

Forbløffet over min præstation både skriftligt og mundtligt.
Censor havde aldrig set noget besvaret så godt, på så lidt plads.

Forfatterens kommentar

OECD, er forkert, det er en forkert forkortelse for autister.

Indhold

Indledning 3
Problemfelt 3
Problemstilling 3
Teoriafsnit 4
Analyse 5
Konklusion 7
Vurdering 7
Perspektivering 7
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Som emne har jeg valgt at fokusere på elever med særlige forudsætninger, da jeg kan se mig selv arbejde med disse elever, når jeg skal ud i praksis. I opgaven sætter jeg fokus på klasse- og læringsledelse. Det er spændende at sætte sig ind i disse elever, som f.eks. har OECD tankegang, da de ofte har en asynkron udvikling. Jeg stiftede bekendtskab med sådan en elev i 1. års praktikperioden, hvor jeg var i en 5. klasse. Opgaven vil derfor have referencer til denne elev.

Problemfelt
Da jeg startede med at undersøge hvordan vi i Danmark støtter elever med særlige forudsætninger og derved at udvikle dem, indenfor deres stærke faglige områder, da fandt jeg ud af, vi ikke udnytter disse elevers kompetencer. Problemstillingen omkring disse elevers manglende udvikling indenfor deres stærke faglige områder, er deres faldende motivation til at lære og udvikle sig. Dette kan blive et stort problem, da disse elever kan have skjulte evner og derved potentielt blive professor eller forsker. Derfor kan man pga. ustimulering af disse elever, miste en potentiel forsker med evnen til at udvikle ny medicin og lign.

Som der står skrevet ovenfor er det vigtig at lærer tager elever med særlige forudsætninger alvorligt, selvom det kan være svært med deres ofte asynkrone udvikling. Vi skal derfor huske på, at fremtiden kan afhænge af disse elever og derfor er vi nødsaget til at støtte og udvikle dem.

Opgaven er bygget op så teori og analyse er adskilt. I analyseafsnittet vil der løbende blive refereret til teoriafsnittet.

Til besvarelse på mine to problemstillinger, der står nedenfor, og problemfeltet, vil jeg benytte mig af Jan Tønnesvangs teori om selvet og dets selvobjekter, det skævtudviklede selv og selv, talentvariation, tænkemåder , med lidt inddragelse af Howard Gardners multiple intelligenser. Jeg benytter mig af en undersøgelse om læringspraksis, udarbejdet af Birgitte Holm Sørensen (Ph.D. Associate Professor) , og Ole Kyeds(Psykolog, cand.pæd.psych.) projekt Skolens mode med elever med særlige forudsætninger... Køb adgang for at læse mere

Børn med særlige behov | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.