Projektopgave | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 8
  • 1416
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 27-02-2007

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Projektopgave | Synopsis

Præsentation af undervisningsforløbet
Vi har i denne opgave valgt at skrive om et afviklet forløb - vores praktikforløb i samfundsfag i 9.D på X. Vi var i vores 4 ugers praktik forløb tilknyttet en samfundsfagslærer på skolen og fulgte hans klasse i et projektopgave forløb, som vi selv havde tilrettelagt. Undervisningen handlede om velfærd i Dammark.

I de to første uger var formålet med undervisningen, at hjælpe og inspirere eleverne inden selve projektopgaven skulle skrives. Vi valgte at lave tre ”workshops” med eleverne.
Temaerne vi valgte var:

1. Introduktion til emnet Velfærd i Danmark.
2. Planlægning/informationssøgning herunder kildekritik
3. Formidling af produkt

Vi introducerede emnet Velfærd i Danmark helt fra bunden. Kildekritik var forholdsvis nyt for eleverne og som introduktion til dette, lavede vi nogle forskellige øvelser/lege. Fx gav vi dem en øvelse på Internettet, hvor de skulle skelne mellem rigtige og manipulerede billeder1. Vi gav derudover eleverne grundig indsigt i, hvordan man forholder sig kildekritisk overfor aviser, Internettet osv.

Indhold

Præsentation af undervisningsforløbet 2
Undervisningsplanen 3
Begrundelse af undervisningsplanen 4
Teori 6
Folkeskoleloven 7
Evaluering 7
Afsluttende reflektioner 8
Litteraturliste 8

Uddrag

Undervisningsplanen

Undervisningen skulle lede frem mod, at eleverne tilegnede sig kundskaber og færdigheder, der satte dem i stand til at :

Beskrive forskellige politiske partiers synspunkter. Redegøre for og forholde sig til hovedprincipperne i den danske velfærdsstat.
Gøre rede for sammehængen mellem indkomst, skat, velfærd og forbrug.
Ved at arbejde med analyser af partiernes materialer får eleverne i stigende grad indblik i forskelle og ligheder mellem de politiske partiers politik.
Undervisningen byder på mange muligheder for via oplysninger fra aviser, radio, TV og internet at undersøge de forskellige partiers holdning til velfærdssamfundet... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.