Pædagogiske intentioner ved projektarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 3
  • 1446
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 13-12-2006

Eksamensopgave: Pædagogiske intentioner ved projektarbejde

Eksamensopgave i pædagogik om projektarbejde i folkeskolen.

1. Emne / Problemformulering.
Med udgangspunkt i udvalgte teoretikere vil jeg undersøge om de pædagogiske intentioner omkring projektarbejde stemmer overens med den praksis der foregår i folkeskolen.

Indhold

Indledning
1. Emne / Problemformulering.
2. Hvad var det oprindelige formål med projektarbejde.
3. Hvilke krav stilles?
Projektarbejde ifølge Hans Jørgen Kristensen, Undervisningsministeriet.
4. Sammenfatning af teori og praksis
6. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har i mit arbejde med projektarbejdsformen mødt elever, der ikke tilnærmelsesvis er i stand til at varetage den del, som stiller krav til deres selvstændighed, initiativ, engagement, ansvarsfølelse og disciplin. Jeg mener, at grundlaget for at beskæftige sig med dette emne i pædagogik ligger i seminariets Ckf punkt 2, da projektarbejde allerede nu har væsentlig betydning for den danske skole- specielt i fremtiden, både i forbindelse med projektopgaven i 9. og 10. klasse, og i arbejdet med tværgående emner, problemstillinger og i arbejdet med fagene.

---

4. Sammenfatning af teori og praksis
Eleven skal ud fra sit interesseområde vælge problem og omstrukturere sine kognitive strukturer omkring dette problem hvilket eleven endnu ikke kender løsningen på. Denne abstrakte tænkning og akkomodative læring kan være forbundet med frustration. Synet på læring bliver ofte forvekslet med indlæring, og ofte af politikere der i dag i højere grad sætter rammerne for folkeskolens virke, men også af lærerne. Det er naturligt at sætte spørgsmålstegn ved hvilket læringssyn der præger folkeskolen når det kommer til projektarbejde.

Undervisningsministeriet har i år 2000 udgivet "vision 2010" hvor udgangspunktet er, at mennesket... Køb adgang for at læse mere

Pædagogiske intentioner ved projektarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.