Projektarbejde | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 11
  • 3619
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 06-03-2006

Eksamensopgave: Projektarbejde | Undervisningsforløb

Jeg vil, ud fra mine praktikoplevelser, undersøge hvad projektarbejde går ud på. Hvilke tanker ligger der bagved projektarbejde og hvordan er det opstået? Hvad kræves der ifølge folkeskoleloven? Hvordan stemmer dette overens med det jeg har oplevet?

Indhold

Indledning 2
Hvad siger loven? 2
Undervisningsforløb 2
Hvad er projektarbejde 4
5 principper for projektarbejde 4
· Problemorientering
· Produktorientering
· Fællesstyringen
· Tværfaglighed
· Eksemplarisk indholdsvalg
Projektarbejdets arbejdsområder .7
Projektarbejdstanken historisk set 7
Ideer bag projektarbejdet 8
Projektopgavens formål og intentioner 8
Centrale rammer for projektopgaven 9
Holdninger til projektarbejde 9
Problemorienteringen 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
I min 3. års praktik var jeg med i et projektforløb som allerede var tilrettelagt af skolen. Her havde jeg så mulighed for at observere hvordan man arbejdede med projekt på denne skole. De oplevelser jeg havde i den periode gjorde at jeg fik lyst til at undersøge forholdene bag ved projektarbejdsformen. Der var nogle ting som undrede mig og som jeg normalt ikke ville forbinde med projektarbejde. Det fik mig til at tænke på at der måske var mange måder at se projektarbejde på. Derfor har jeg i denne opgave valgt at undersøge projektarbejdsformen nærmere ud fra det jeg oplevede i min praktik. Jeg vil starte med at beskrive mine oplevelser fra praktikken og så kigge på projektarbejde mere generelt. Til sidst vil jeg sammenligne det jeg har oplevet i praktikken med hvordan projektarbejde burde være.

Undervisningsforløb
Jeg var i praktik på X i Nykøbing F. i en 8. klasse. Her startede min praktik med at jeg
var med til klassens prøve på at lave projektopgave. Det var tænkt som en introduktion til
projektopgaven i 9. klasse. Før jeg kom havde de haft en paraplydag, hvor de fik udleveret en hel mappe med papirer omkring projektarbejdet. Her var der bl.a. en udførlig beskrivelse af hvordan et projekt kunne laves og mange gode ideer til anderledes fremlæggelser. Mappen blev gennemgået og de fik krav og forventninger at vide. Så blev der lavet brainstorming med ideer til delemner og overordnet emne.
Dette emne blev "Ung i 2004" og delemnerne var to gange mode, stoffer og kriminalitet, unge og stoffer, alkohol, computer, ung og teknologien, forbrug, reklamer, sundhed og velvære. Der blev altså dannet 10 grupper.......... Køb adgang for at læse mere

Projektarbejde | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.