Projektarbejde i madkunskab | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 10
  • 2412
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 18-03-2005

Projektarbejde i madkunskab | Synopsis

Synopsis i hjemkundskab (madkundskab) om projektarbejde.

Problemformulering

Hvordan sikrer jeg, at mine elever bevarer overblikket samtidig med at de arbejder med den faglige fordybelse som udbygges og de oplever en sammenhæng i en projektopgave?

Indhold

Problemformulering 2
Faglighed 3
Didaktiske overvejelser 5
Eksempel fra hjemkundskab 7
Vejledning 8
Opsummering og konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Jeg vil gerne, at mine elever oplever/ser sammenhængen i en projektopgave eller et tværfagligt forløb i et eller flere fag. Det jeg mener skal til, for at det kan lykkes, er at eleverne skal være/bringes i stand til at bevare overblik samtidigt med at de arbejder med den faglige fordybelse. Spørgsmålet er, hvilke didaktiske overvejelser jeg skal gøre mig og hvilke midler skal jeg benytte for at sikre at det lykkes!?
Først vil jeg definerer faglighed, her set i forhold til hjemkundskab. Andre fag tager jeg ikke stilling til, blandt andet fordi jeg principielt mener, at definitionen kan bruges i forhold til et hvilket som helst fag. Ud fra mit personlige udgangspunkt, vælger jeg udelukkende at bruge eksempler fra hjemkundskabsundervisningen. Dernæst ridser jeg enkelte didaktiske overvejelser op.
Afslutningsvis samler jeg op på trådene jeg har spændt ud i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Projektarbejde i madkunskab | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.