Semesteropgave om Egypten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie/samfund
  • Godkendt
  • 17
  • 5175
  • PDF
  • Skive Seminarium
  • 2000
  • 06-03-2013

Semesteropgave om Egypten

Indledning:

Ægypten har altid fascineret både historikere og almindelig mennesker, fordi der er så mange gåder forbundet med det gamle storrige. Tydning af hieroglyffer, de hellige skarabæer, de uforklarlige, gigantiske pyramider osv., men samtidig kan man lære mange samfundsrelevante ting af dette gamle storriges opståen og fald.

Især udfra Pyramidernes mystiske gåder, og ægypternes religion. Ægypten er også det land i verden, der har de ældste kilde materialer, så det gør det ikke mindre spændende. Mange års forskning og undersøgelser har afdækket mange af Ægyptens mysterier, men alt er ikke fundet endnu og der er stadig mange spørgsmål, der ikke er besvaret.

Det vil være spændende at lære noget om det gamle rige i Ægypten, hvordan en helt speciel kultur opstod, hvordan pyramiderne blev bygget og hvor myterne stammer fra. Men også for at undersøge, hvad der førte til storrigets fald. Med den rige kultur, den stærke farao i spidsen og kontrol med handlen, hvordan kunne det så gå galt? Hvordan kunne sådan et stort rige gå under?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er ingen didaktiske overvejelser i opgaven.

Indhold

2. Indledning side 3
3. Baggrunden for Det gamle Riges OpstÂen
Hvorfor og hvordan blev Ægypten et storrige side 4
Samfundets sociale opbygning kan beskrives som en tredeling side 4
Dannelsen side 5
4. Samfundets opbygning
Faraoen side 5
Herskeren Farao side 5-6
EmbedsmÊndene side 6
Skriverne side 6-7
B¯nderne side 7
Slaverne side 7-8
5. Religion
Mytologien side 8
Templerne side 8-9
Ofringerne side 9
Guderne og deres former eller skikkelser side 9
Sammenligning af den egyptiske mytologi og andre religioner side 10
Religions betydning nu, og dengang side 10
6. De monumentale bygningsvÊrker
Pyramidernes historie side 11
Hvorfor og hvordan man byggede pyramider side 11-12
Sfinksen side 13
Grunden til de store bygnings vÊrker side 13-14
Viste Ægypterne det? side 14
7. Det gamle Riges fald side 15
10. Konklusion side 16
11. Noter og henvisninger side 17
12. Litteraturliste side 18

Uddrag

Baggrunden for Det gamle Riges Opståen

Hvorfor og hvordan blev Ægypten et storrige?

De store floder rundt omkring i verden har været grundlag for de først ordnede samfund i verden. Tigris, Eufrat, Indiens og Kinas hovedfloder er alle eksempler og Nilen er ikke en undtagelse. ''Ægypten består økologisk set af tre yderst forskellige zoner: Nildalen, deltaet og de omkringliggende områder”i). 'Ægypten er Nilens Gave”2) er et godt udtryk for Ægypten og Nilens betydning.

Grunden til navnet er, at langs Nilen var jorden så gunstig og god, at befolkningen kunne dyrke et fornuftigt landbrug uden at arbejde særlig hårdt for det. I efterårsmånederne blev Nilens breder oversvømmede. Nilens frugtbare slam blev liggende, og vandet sivede langsomt tilbage. Alle bønderne kunne nu så deres korn uden større problemer, og der var inden længe et stort overskud i produktionen. Folk fik på den måde tid til andet i hverdagen. F.eks. havde de mere tid til at sørge for kontakten til guderne eller de kunne udføre nogle håndværker.

Efterhånden opstod der nogle små samfund ned langs Nilen. De fleste af de små samfund havde en høvding, som styrede byen. Samfundene var altså rangordnede og man fik medført status. Der blev hurtig konkurrence mellem de forskellige samfund, da de alle gerne ville kontrollere handlen. Sydægypten underlagde sig alle andre samfund ved krig. 'Resultatet af den gradvise ekspansion blev Ægyptens samling”3)... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om Egypten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.