Profylaktisk arbejde med børnestemmer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 4419
  • PDF
  • 17-06-2010

Studieprodukt: Profylaktisk arbejde med børnestemmer

Problemformulering
Hvordan kan jeg med udgangspunkt i en viden om såvel sund som en usund stemmefunktion udarbejde en handleplan for det profylaktiske arbejde med børnestemmer i en børnehave med henblik på at minimere forekomsten af stemmelidelser?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Afgrænsning og fremgangsmåde 3
En sund stemme, fysiologi og anatomi 3
Usund stemmebrug hos børn 9
Det profylaktiske arbejde med børn 11
Konklusion 14
Perspektivering 14

Uddrag

Indledning
I mit arbejde som folkeskolelærer i indskolingen møder jeg elever med hæse stemmer eller hvis stemmer knækker over, når de taler. Når det allerede er i indskolingen jeg møder disse børn, må skaden, tænker jeg, jo være opstået inden børnene starter i skolen, altså i daginstitutionerne. Selv har jeg tre børn der går i en daginstitution hvor børnehave og SFO er i én og samme bygning. Der er uden tvivl liv og glade dage når jeg aflever og henter børnene, hvilket jo tyder på at børnene har det godt der. Men en dagligdag hvor det ofte er fart over feltet med glade og ivrige børn vil der meget let opstå et støjniveau, som er til gene for både børn og ansatte. Børn kan nemt starte en ond cirkel hvor de forsøger at overdøve de andre for at blive hørt, hvorefter andre børn hæver deres stemmer. Jeg oplever at mine børn i perioder kan blive hæse hvilket kommer af at de må overanstrenge deres stemmer og hæve stemmen flere gange om dagen for at blive hørt i den støjfyldte daginstitution. Førhen ville jeg tage den med ro og tænke at det går over, lidt ligesom en forkølelse. Nu med mere og bedre viden om, at overdreven og uhensigtsmæssig brug af stemmen kan føre til forskellige stemmelidelser bl.a. hæshed og stemmelæbeknuder (noduli), som er den hyppigste stemmediagnose hos børn1, kunne jeg godt tænke mig at arbejde med hvordan jeg i en børnehave kan lave profylaktisk arbejde med henblik på at minimere forekomsten af stemmelidelser hos mindre børn, hvilket personalet også gerne skulle få profit af. Det er vigtigt at tage det støjfyldte miljø og dermed ofte overdreven og uhensigtsmæssig brug af stemmen i en institution alvorligt, da hæshed over tid kan blive kronisk i form af fonasteni, stemmetræthed og som skrevet kan barnet uden behandling risikere at udvikle noduli.
Omdrejningspunktet for opgaven er med baggrund i en fremstilling af den sunde stemme funktion at beskrive, hvilken betydning overdreven og uhensigtsmæssig brug af stemmen har for stemmefunktionen. Samt med udgangspunkt i denne beskrivelse at udarbejde et konkret forslag til, hvordan jeg i en børnehave kan arbejde profylaktisk med børnestemmer for at modvirke stemmelidelser. I et talepædagogisk regi kan problemstillingen med ringe stemmebrug anskues både fra en profylaktisk og en behandlingsmæssig synsvinkel. Jeg tvivler ikke på at jeg, som talepædagog, kommer til at arbejde meget med det behandlingsmæssige arbejde med hæse børn. For at komme de usunde stemmer i forkøbet anser jeg det profylaktiske arbejde for værende meget vigtig.

Afgrænsning og fremgangsmåde
Opgaven bliver delt op i tre afsnit: En sund stemme, fysiologi og anatomi, Usund stemmebrug hos børn og Det profylaktiske arbejde med børnestemmer. For at kunne påpege de patologiske stemmeproblemer må jeg have en baggrundsviden om de normale stemmefunktioner. Derfor vil jeg, med udgangspunkt i Coblenzers tredelte fonationskoncept, gennemgå de faktorer, der til sammen udgør betingelserne for den raske stemme. Med Coblenzers fonationskoncept kommer jeg ind på alle de fysiologiske og anatomiske forhold, jeg skal være opmærksom på i forbindelse med fonation, herunder åndedræt, kompression, struben og ansatsrøret. Dernæst vil jeg beskrive en usund stemmefunktion for til sidst beskrive det forebyggende arbejde med børnestemmer i børnehave regi. I det profylaktiske arbejde med børnestemmer vil jeg benytte mig af Coblenzer metoden og derfor kort beskrive principperne bag denne... Køb adgang for at læse mere

Profylaktisk arbejde med børnestemmer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.